Search on blog:

Python: Jak pobrać PDF z US Department of Commerce używając requests.

Na stronie

https://232app.azurewebsites.net/Forms/ExclusionRequestItem/800

znajduje się przycisk "View attachment file", który pozwala ściągnąć PDF.

Problem jest, że ten przycisk nie ma href z bezpośrednim linkiem do PDF ale on używa JavaScript do jego pobrania.

Pierswsza pomysł to użyć[Selenium](https://selenium-python.readthedocs.io/) aby to …

Jak użyć DevTools w Firefox do szukania danych JSON na EpicGames.com

Film pokazuje Devtools w Firefox, zakłada Network, filtr XHR.

Można dostać się do DevTools używając menu Web Developer lub skrótu klawiszowego F12.

Po kliknięciu w link w DevTools pokazuje także boczne zakładki Headers i Response z danymi JSON.

Używając na linku menu kontektowego (prawy przycisk myszy) można także użyć Open …

Python: How to use requests to send JSON data, POST data, args in url and files to server aiohttp.web

JSON data

requests uses json= to send JSON and it automatically convert dictionary and add header 'Content-Type': 'application/json'.

import requests

r = requests.post('http://0.0.0.0:8080/test', json={'param1': 'value1', 'param2': 'value2'})

The same with standard data= .

import requests
import json

r = requests.post('http://0 …

Flask: How to use BytesIO in Flask to display matplotlib image without saving in file.

Przykład pokazuje jak - użyć BytesIO do stworzenie w pamięci obiekt pseudo-pliku - zapisać w tym obiekcie obrazu z matplotlib w formacie png - pobrać dane z tego obiektu - zamienić te dane na text zakodowany base64 - stworzyć w HTML tag obrazka z osadzonym obrazkiem w base64

from flask import Flask
#from flask import …

Python: How to get many tweets with function search() in Twython

In module Twython you can use function search() to search tweets

import os
from twython import Twython

CONSUMER_KEY    = os.getenv('TWITTER_CONSUMER_KEY')
CONSUMER_SECRET = os.getenv('TWITTER_CONSUMER_SECRET')

# --- main ---

twitter = Twython(CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET)

result = twitter.search(q='python', count=100)
tweets = result['statuses']

for number, item in enumerate(tweets, 1):
    print(number, '|', item …

Python: Jak pobrać wiele tweetów z użyciem funkcji search() w Twython

W mdoule Twython możesz użyć funkcji search() do szukania tweetów

import os
from twython import Twython

CONSUMER_KEY    = os.getenv('TWITTER_CONSUMER_KEY')
CONSUMER_SECRET = os.getenv('TWITTER_CONSUMER_SECRET')

# --- main ---

twitter = Twython(CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET)

result = twitter.search(q='python', count=100)
tweets = result['statuses']

for number, item in enumerate(tweets, 1):
    print(number, '|', item['id …

Python: Jak użyć requests do wysłania danych JSON, danych POST, argumentów w url i plików do serwera aiohttp.web

Dane JSON

requests używa json= do wysyłania JSON i automatycznie zamienia na text i dodaje nagłówek 'Content-Type': 'application/json'.

import requests

r = requests.post('http://0.0.0.0:8080/test', json={'param1': 'value1', 'param2': 'value2'})

To samo z użyciem standardowego data= .

import requests
import json

r = requests.post('http …

« Page: 3 / 27 »