Search on blog:

Python: Complex number - real and imaginary part

Python has complex numbers which use char j instead of i to define imaginary part.

You can be split complex number to real and imaginary part using .real and .imag

You can use complex() or 1j to convert parts back to complex number.

You can get conjugated number using .conjugate().

You can get modulus (absolute value) using standard abs()

Module cmath has more functions which work with complex numbers.

# complex number

x = -5.79829066331+4.55640490659j

# parts

r = x.real  # float
i = x.imag  # float

# tuple, not complex number

y = (x.real, x.imag)

# complex number again

a = complex(r, i)

b = r + i * 1j

# operations

c = a + b

d = a * b

e = 1j * 1j  # -1

f = abs(x)  # distance - float

g = x.conjugate()

import cmath # not `math`

h = cmath.sin(x)

print('x:', x, type(x))
print('r:', r, type(r))
print('i:', i, type(i))
print('y:', y, type(y))
print('a:', a, type(a))
print('b:', b, type(b))
print('c:', c, type(c))
print('d:', d, type(d))
print('e:', e, type(e))
print('f:', f, type(f))
print('g:', g, type(g))
print('h:', h, type(h))

Result:

x: (-5.79829066331+4.55640490659j) <class 'complex'>
r: -5.79829066331 <class 'float'>
i: 4.55640490659 <class 'float'>
y: (-5.79829066331, 4.55640490659) <class 'tuple'>
a: (-5.79829066331+4.55640490659j) <class 'complex'>
b: (-5.79829066331+4.55640490659j) <class 'complex'>
c: (-11.59658132662+9.11280981318j) <class 'complex'>
d: (12.8593489434305-52.838720056281346j) <class 'complex'>
e: (-1+0j) <class 'complex'>
f: 7.374347448352657 <class 'float'>
g: (-5.79829066331-4.55640490659j) <class 'complex'>
h: (22.19895896009363+42.126120958884385j) <class 'complex'>

Tkinter: Jak wyświetlać obrazy

Przykładowe obrazki

Na początek kilka obrazków, które używam w przykładach. Mogą być ona przydatne przy testowaniu przykładów.

python przykładowy obrazek do wyświetlania w tkinter 1 python przykładowy obrazek do wyświetlania w tkinter 2 python przykładowy obrazek do wyświetlania w tkinter 3

Wczytanie obrazka z tkinter.PhotoImage()

Tkinter używa PhotoImage do wczytania PNG, GIF lub PGM/PPM ale nie potrafi on wczytać JPG lub innego formatu. Starsze wersje nie potrafiły wczytać nawet PNG.

import tkinter …

Python: Liczby zespolone - część rzeczywista i wyimaginowana

Python ma liczby zespolone - complex - które używają znaku j zamiast i do definiowania części wyimaginowanej.

Można ją rozdzielić na część rzeczywistą i wyimaginowaną używając .real i .imag.

Części można ponownie zamienić na liczbę zespoloną używając complex() lub 1j.

Liczbę sprzeżoną można pobrać za pomocą .conjugate()

Moduł (wartość bezwględną) można pobrać …

Interesujące linki [2021.01.09]

 • toscrape.com

  Web Scraping Sandbox stworzony przez Scrapinghub

  Fikcyjna księgarnia, która desperacko chce być zeskrapowana. To bezpieczne miejsce dla początkujących uczących się we scrapingu, jak również dla deweloperów sprawdzających swoje umiejętności scrapingu

  Dostępne na: books.toscrape.com

  Strona, która wyświetla cytaty znanych ludzi. Ma wiele odmian strony, które pokazują cytaty …

Python: Dlaczego Python nie może zaimportować modułu po instalacji z pip

Czasami po instalacji

pip install some_module

Python nie może odnaleźć modułu i pokazuje błąd ModuleNotFoundError

import some_module

ModuleNotFoundError: No module named 'some_module'

Niezbyt często powodem jest, że moduł używa innej nazwy do istalacji a innej do importu. To może być całkowicie inna nazwa - jak instalacja python-some_module i import some_module - lub …

Python: How can't Python import module after installation with pip

Sometime after installation

pip install some_module

Python can't find this module and shows error ModuleNotFoundError

import some_module

ModuleNotFoundError: No module named 'some_module'

Not so often problem is that module uses different name for installation and different for import. It can be totally different name - like install python-some_module and import some_module …

« Page: 1 / 27 »