Search on blog:

Flask: How to use BytesIO in Flask to display matplotlib image without saving in file.

Przykład pokazuje jak - użyć BytesIO do stworzenie w pamięci obiekt pseudo-pliku - zapisać w tym obiekcie obrazu z matplotlib w formacie png - pobrać dane z tego obiektu - zamienić te dane na text zakodowany base64 - stworzyć w HTML tag obrazka z osadzonym obrazkiem w base64

from flask import Flask
#from flask import render_template
import matplotlib.pyplot as plt
import io
import base64

app = Flask(__name__)

@app.route('/plot')
def build_plot():

  img = io.BytesIO()

  y = [1,2,3,4,5]
  x = [0,2,1,3,4]
  plt.plot(x,y)
  plt.savefig(img, format='png')
  img.seek(0)

  plot_url = base64.b64encode(img.getvalue()).decode()

  return '<img src="data:image/png;base64,{}">'.format(plot_url)

if __name__ == '__main__':
  app.run(debug=True)

Można także zapisać obrazek matplotlib jako jpg i wtedy będzie potrzebny jpeg w src="data:image/jpeg;base64,{}".

W podobny sposób można w HTML osadzać inne pliki.

Flask: Jak wyświetlić obraz bez zapisywania go w pliku korzystając z BytesIO oraz obrazu w postaci stringu BASE64 w url

Można użyć BytesIO do stworzenia obiektu podobnego do pliku (file-like object) ale trzymanego w pamięci RAM, który może być użyty do działań na pliku obrazka bez zapisywania na dysku.

Ten przykład używa matplotlib do stworzenia PNG w pamięci

import io
import matplotlib.pyplot as plt
import random

def generate_image():

  # genereate …

How to use Requsts to send arguments in url, POST data, JSON data or file to Flask

This code will display different data from requests to show how flask get them.

from flask import Flask, request

app = Flask(__name__)

@app.route("/", methods=['GET', 'POST'])
def index():
  print('args:', request.args)
  print('form:', request.form)
  print('json:', request.json)
  print('data:', request.data)
  return ''

if __name__ == '__main__':
  app …

Jak użyć Requsts do wysłania argumentów w url, danych POST, danych JSON lub pliku do Flask

Ten kod wyświetli różne dane przysłane z requests aby pokazać jak je odebrać we `flask``.

from flask import Flask, request

app = Flask(__name__)

@app.route("/", methods=['GET', 'POST'])
def index():
  print('args:', request.args)
  print('form:', request.form)
  print('json:', request.json)
  print('data:', request.data)
  return ''

if __name__ == '__main__ …

Python: How to use AJAX in Flask using jQuery or fetch

HTML:

<script>

  data = {'ID': 'foobar'};

  $.ajax({
    type: "POST",
    url: "/test/ajax",
    contentType: 'application/json;charset=UTF-8',
    data: JSON.stringify(data, null, '\t'),
    dataType: 'json',
    success: function(data) {
      window.location.href = data['url']
    },
    error: function(response) {
      alert(response)
    },
  });

</script> 

Flask:

@app.route('/test/ajax', methods=['GET', 'POST'])
def test_ajax():

  if request …

Python: Jak użyć AJAX w Flask za pomocą jQuery lub fetch.

HTML:

<script>

  data = {'ID': 'foobar'};

  $.ajax({
    type: "POST",
    url: "/test/ajax",
    contentType: 'application/json;charset=UTF-8',
    data: JSON.stringify(data, null, '\t'),
    dataType: 'json',
    success: function(data) {
      window.location.href = data['url']
    },
    error: function(response) {
      alert(response)
    },
  });

</script> 

Flask:

@app.route('/test/ajax', methods=['GET', 'POST'])
def test_ajax():

  if request …

Python: How to use JavaScript in Flask to create dynamic updated page without reloading to display suggestions.

app.py

from flask import Flask, render_template, request
import requests
from bs4 import BeautifulSoup


app = Flask(__name__)


@app.route('/')
def index():
  return render_template('index.html')


@app.route('/suggestions')
def suggestions():
  text = request.args.get('jsdata')

  suggestions_list = []

  if text:
    r = requests.get('http://suggestqueries.google.com/complete/search?output=toolbar&hl …

Python: Jak użyć JavaScript w Flask aby stworzyć dynamicznie aktualizującą się stronę bez jej przeładowywania aby wyświetlać sugestie.

app.py

from flask import Flask, render_template, request
import requests
from bs4 import BeautifulSoup


app = Flask(__name__)


@app.route('/')
def index():
  return render_template('index.html')


@app.route('/suggestions')
def suggestions():
  text = request.args.get('jsdata')

  suggestions_list = []

  if text:
    r = requests.get('http://suggestqueries.google.com/complete/search?output=toolbar&hl …

« Page: 1 / 1 »