Search on blog:

Python Jak uruchomić dwa procesy w tym samym czasie w asyncio

Problem jest jak uruchomić send_data() i read_data() w tym samym czasie w asyncio.

Nie można użyć run() do wystartowaniw dwóch procesów w tym samym czasie w asyncio. run() startuje jeden proces i czeka na jego zakończenie - tak więc run(send_data()) startuje funkcję send_data i czeka na jej zakończenie - i dlatego nie może uruchomić read_data. Jeśli zmienić kolejność to run(read_data()) będzie czekać na zakończenie read_data i nie uruchomi send_data

run() można użyc to uruchomienia funkcji, która użyje create_task() dla send_data() i read_data(). Należy najpierw stworzyć zadania a potem użyć ich z await ponieważ w przeciwnym przypadku nie wystartuje druga funkcjation

W przykładdzie w obu funkcjach jest użyte asyncio.sleep() aby w obu mieć jakąś funkcję z await.

import queue
import asyncio
import datetime

data_queue = queue.Queue()

async def send_data():
  print("send data")
  while True:
    data = str(datetime.datetime.now())
    print('put:', data)

    # add data to queue
    data_queue.put(data)

    await asyncio.sleep(2)

async def main():
  print("read data")
  while True:
    # read queued data from serial port
    if not data_queue.empty():
      data = data_queue.get()
      print('get:', data)

    await asyncio.sleep(1) 

async def start():
  print("start")
  #await send_data() # doesn't work
  #await read_data() # doesn't work

  # I had to create all tasks before running
  task1 = asyncio.create_task(send_data())
  task2 = asyncio.create_task(read_data())

  # running task
  await task1
  await task2

asyncio.run(start())

Ale prostrzą metodą jest użycie asyncio.gather()

async def start():
  print("start")
  await asyncio.gather(
    send_data(),
    read_data(),
  )

Reszta jest taka sama w poprzedniej wersji

import queue
import asyncio
import datetime

data_queue = queue.Queue()

async def send_data():
  print("send data")
  while True:
    data = str(datetime.datetime.now())
    print('put:', data)

    # add data to queue
    data_queue.put(data)

    await asyncio.sleep(2)

async def main():
  print("read data")
  while True:
    # read queued data from serial port
    if not data_queue.empty():
      data = data_queue.get()
      print('get:', data)

    await asyncio.sleep(1) 

async def start():
  print("start")
  await asyncio.gather(
    send_data(),
    read_data(),
  )

asyncio.run(start())

Notes:

Stackoverflow serial_asyncio: read serial port into a queue and read that queue from main() not working

BTW: Problem z queue:kiedy nie ma danych w kolejce queue wtedy get() może zablokować kod i lepiej jest sprawdzać czy kolejka nie jest pusta empty()

If you like it
Buy a Coffee