furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  Pygame: zdarzenia KEYDOWN, KEYUP i funkcje get_pressed(), get_mods().

  python pygame zdarzenia i funkcje dotyczące klawiszy

  Zdarzenia KEYDOWN, KEYUP to pojedyńcze sygnały, które pojawiają się na początku i na końcu trzymania wciśniętego klawisza.

  Funkcja pygame.key.get_pressed() dostarcza przez cały czas informację, że dany klawisz jest trzymany wciśnięty. Wykorzystuje do tego tablicę z wartościami True/False. Ta funkcja wymaga wywoływania (w pętli) funkcji pygame.event.get …

  więcej »

  Najprostszy program w PyGame

  # import potrzebnego modulu (i podmodulow)
  import pygame
  
  # inicjalizacja modulu (i podmodulow)
  pygame.init()
  
  # stworzenie okna o powierzchni do rysowania 800x600
  screen = pygame.display.set_mode((800, 600))
  
  # uruchomienie glownej petli (mainloop) do obslugi zdarzen
  running = True
  
  while running:
  
    # pobieranie kolejnych zdarzen
    for event in pygame.event.get():
  
      # jesli kliknieto w przycisk …
  więcej »

  Przykład rysowania linii za poruszającym się graczem w Pygame

  To jest "przedruk" mojej wypowiedzi na polskim forum Pythona.

  http://pl.python.org/forum/index.php?topic=4433.msg18982#msg18982


  Prosty przykład rysowania kreski. Bez stale przemieszczającego się gracza. Czyli bez kropki oznaczającej gracza.

  Kreska rysuje się tylko gdy wciska się klawisze strzałek. Rysowanie odbywa się tylko w kierunku wskazanym …

  więcej »

  Tworzenie gier 2D w Pythonie

  Lista nie zawiera informacji o modułach do gier 3D

  Moduły popularne

  • PyGame - oparty na bibliotece SDL 1.2
   • (plus) pozwala na proste rozpoczęcie tworzenia gry
   • (minus) pozwala na pisanie chaotycznego kodu bez użycia klas i potem takie potworki straszą w pytaniach na StackOverflow.com
  • PySDL2 - oparty na bibliotece SDL 2 …
  więcej »

  Liczenie czasu w PyGame za pomocą time.get_ticks()

  W Pygame nie ma specjalnej funkcji do liczenia ile czasu minęło od jakiegoś wydarzenia. Wszelkie działania z czasem opierają się na funkcji pygame.time.get_ticks(), która podaje ilość milisekund (tyknięć) od wywołania pygame.init().

  Nie da się tej liczby wyzerować więc podstawowym sposobem liczenia czasu jest odejmowanie

  # kiedy zaczynasz grę …
  więcej »

  Użycie klasy i timera w PyGame na przykładzie zegara

  Zegary w
Pygame

  Część mojej odpowiedzi na pytanie "Clock in Python" zadane w dziale "Pygame" na StackOverflow.com: http://stackoverflow.com/questions/21978044/clock-in-python


  Umieszczenie zegara w klasie

  #!/usr/bin/python
  
  from pygame import *
  from pygame.locals import *
  from math import *
  
  #----------------------------------------------------------------------
  
  class Clock(object):
  
    def __init__(self, hours, minutes, seconds, cx, cy, r …
  więcej »

Strona: 1 / 1

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury