Search on blog:

Przycinanie nazwy pliku i katalogu w Bash

Bash ma wiele ciekawych możliwości, które pozwalają zrobić wiele rzeczy bez odwoływania się do innych programów.

Przykład działań na tekście np. na ścieżce do pliku

Przykładowa zmienna do prezentacji

$ a=/home/uzytkownik/skrypt.123.py
  • wypisanie zmiennej
$ echo $a
/home/uzytkownik/skrypt.123.py
  • wypisanie zmiennej - alteratywny sposób
$ echo ${a …

« Page: 1 / 1 »