Search on blog:

Najprostszy program w Pyglet

Poniżej najprostszy przykład programu w Pyglet pod Python 2.7 i 3.x. Program oprócz wyświetlenia okienka nic nie robi ale to jest minimum jakie potrzeba do uruchomienia programu.

import pyglet

pyglet.window.Window()

pyglet.app.run()

Najpierw importujemy moduł pyglet. Potem tworzymy główne okno Window(), które pojawia się od …

« Page: 1 / 1 »