Search on blog:

Zegar czyli odliczanie czasu w Pyglet

#!/usr/bin/env python
#-*- coding: utf-8 -*-

import pyglet
import datetime

# stworzenie okna
window = pyglet.window.Window(300,100, caption='Pyglet Clock')

# stworzenie napisu, które będzie rysowany na środku okna 
# dzięki anchor_x, anchor_y, window.width/2, window.height/2 
current_time = pyglet.text.Label('--:--:--', 
             font_name='Times New Roman', 
             font_size=36,
             anchor_x='center',
             anchor_y='center',
             x=window.width/2,
             y=window.height/2,
            )

# przypisanie do okna funkcji, która będzie rysować obiekty w oknie
# (funkcja musi się nazywać `on_draw()` )
@window.event
def on_draw():

  # wyczyszczenie całego okna
  window.clear() # obowiazkowe dla image.blit ale nie wymagane dla sprite.draw

  # narysowanie napisu
  current_time.draw()


# funkcja zmieniająca zawartość napisu na aktualny czas 
# (ale bez odrysowania zmiany w oknie)
def update_time(dt):
  current_time.text = datetime.datetime.now().strftime('%H:%M:%S')

# przypisanie, że funkcja `update_time` będzie wywoływana co 1 sekundę  
pyglet.clock.schedule_interval(update_time, 1)

# uruchomienie głównej funkcji, która zajmie się wywoływaniem `on_draw()`
# oraz `update_time()` w odpowiednich momentach
pyglet.app.run()

Najprostszy program w Pyglet

Poniżej najprostszy przykład programu w Pyglet pod Python 2.7 i 3.x. Program oprócz wyświetlenia okienka nic nie robi ale to jest minimum jakie potrzeba do uruchomienia programu.

import pyglet

pyglet.window.Window()

pyglet.app.run()

Najpierw importujemy moduł pyglet. Potem tworzymy główne okno Window(), które pojawia się od …

« Page: 1 / 1 »