Bartłomiej 'furas' Burek
furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  OpenCV: error: (-215:Assertion failed) !_img.empty() in function 'imwrite' [PL]

  Błąd

  cv2.error: OpenCV(4.1.2) /io/opencv/modules/imgcodecs/src/loadsave.cpp:715: error: (-215:Assertion failed) !_img.empty() in function 'imwrite'
  

  oznacza, że próbujesz zapisać pustą tablicę (pusty obraz).

  Ten sam błąd można otrzymać używąc pustej tablicy.

  import cv2
  import numpy as np
  
  cv2.imwrite('img.png …
  [ more | więcej ]

  Problem to load file haarcascades in OpenCV [GB]

  Sometimes tutorial loads haarcascades file installed with OpenCV like this

  eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_eye.xml')
  

  but when we run code

  import numpy as np
  import cv2
  
  eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_eye.xml')
  
  image = np.array([1,2,3], dtype='uint8')
  eye_cascade.detectMultiScale(img, 1.3, 5)
  

  then we get error

  cv2 …
  [ more | więcej ]

  Problem z wczytaniem pliku haarcascades w OpenCV

  Czasami tutorial wczytuje plik haarcascades zainstalowany z OpenCV w ten sposób

  eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_eye.xml')
  

  ale gdy my uruchamiamy taki kod

  import numpy as np
  import cv2
  
  eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_eye.xml')
  
  image = np.array([1,2,3], dtype='uint8')
  eye_cascade.detectMultiScale(img, 1.3, 5)
  

  to otrzymujemy błąd …

  [ more | więcej ]

Strona: 1 / 1

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury