Search on blog:

Python: Jaj użyć wielokrotnie Pool w multiprocessing i dodawać nowe processy do działającego już Pool?

W dokumentacji dla multiprocessing można zobaczyć przykład z Pool podobny do tego

  from multiprocessing import Pool

  def function(x):
    return x*x

  if __name__ == '__main__':

    with Pool(5) as pool: 
      print(pool.map(function, [1, 2, 3]))
      print(pool.map(function, [3, 4, 5]))
      print(pool.apply(function, [9,])) # it …

Tkinter: Jak zmienić zawartość jakiegoś widgeta używając wartości wybranej w Combobox?

Aby pobrać wartość wybraną w Combobox i użyć jej do zmienienia wartości w Label możesz użyć bind() z (wirtualnym) zdarzeniem '<<ComboboxSelected>>'. Można go użyć do przypisania funkcji, która ma być wykonana zaraz po wybraniu wartości w Combobox - i tak funkcja może zmienić wartość Label

import tkinter as tk
import tkinter …

Python: How to use SQLite3 to create simple login system.

import sqlite3


def create_table():
  query = "DROP TABLE IF EXISTS login"
  cursor.execute(query)
  conn.commit()

  query = "CREATE TABLE login(username VARCHAR UNIQUE, password VARCHAR)"
  cursor.execute(query)
  conn.commit()

def add_user(username, password):
  query = "INSERT INTO login (username, password) VALUES (?, ?)"
  cursor.execute(query, (username, password))
  conn.commit()

def check_user(username …

Python: Jak użyć SQLite3 do stworzenia prostego systemu logowania.

import sqlite3


def create_table():
  query = "DROP TABLE IF EXISTS login"
  cursor.execute(query)
  conn.commit()

  query = "CREATE TABLE login(username VARCHAR UNIQUE, password VARCHAR)"
  cursor.execute(query)
  conn.commit()

def add_user(username, password):
  query = "INSERT INTO login (username, password) VALUES (?, ?)"
  cursor.execute(query, (username, password))
  conn.commit()

def check_user(username …

Python: Jak zapobiegać użyciu znaku procenta w url przez requests?

Jeśli potrzebujesz url z parametem podobnym do poniższego (z + i :)

  key=site:dummy+type:example+group:wheel

i użyjesz standardowej metody przekazywania parametrów w requests

  payload = {
    'key': 'site:dummy+type:example+group:wheel'
  }

  r = requests.get(url, params=payload)

to zostanie on przekonwetowany do postaci "bezpiecznej" dla przesyłu parametrów

  key …

Python: Jak w pynput uruchamiać funkcję tylko raz pomimo wielokrotnego klikania myszą gdy funcja już jest uruchomiona?

Jeśli będzie używał Listener do uruchamia w głównym wątku długo trwającego kodu wtedy będzie on blokował listener i nie będzie on mógł wykonywac innego kodu. Listener nie będzie mógł także odbierać od systemu zdarzeń i będą one czekały w kolejne i listener odbierze je później i zdarzenia te mogą uruchomić …

« Page: 4 / 27 »