Search on blog:

Python: Jak pobrać wiele tweetów z użyciem funkcji search() w Twython

W mdoule Twython możesz użyć funkcji search() do szukania tweetów

import os
from twython import Twython

CONSUMER_KEY  = os.getenv('TWITTER_CONSUMER_KEY')
CONSUMER_SECRET = os.getenv('TWITTER_CONSUMER_SECRET')

# --- main ---

twitter = Twython(CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET)

result = twitter.search(q='python', count=100)
tweets = result['statuses']

for number, item in enumerate(tweets, 1):
  print(number, '|', item['id'], '|', item['created_at'], '|', item['user']['name'], '|', item['text'][:20])

ale ta funkcja może zwrócić najwyżej 100 tweetów (a często i nawet mniej) poniewaz opcja count nie może użyć wartości większych niż 100. Jest to ograniczone przez oficjalne Twitter API. Musiałbyś wykonywać tą funkcję wiele razy z różnymi watościami opcji max_id= aby otrzymać coraz to starsze tweety.

Ale jest prostrza metoda. Możesz użyć funkcji cursor() do stworzenia generatora, który może być użyty z pętlą for do pobrania dowolnej ilości tweetów. Ta metoda wymaga nawet użycia break aby wyjść z pętli bo bez tego będzie ona wykonywana (prawie) bez końca.

import os
from twython import Twython

CONSUMER_KEY  = os.getenv('TWITTER_CONSUMER_KEY')
CONSUMER_SECRET = os.getenv('TWITTER_CONSUMER_SECRET')

# --- main ---

client = Twython(CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET)

tweets = client.cursor(client.search, q='#python')

for number, item in enumerate(tweets, 1):
  print(number, '|', item['id'], '|', item['created_at'], '|', item['user']['name'], '|', item['text'][:20])

  if number >= 100:
    break

Aby zapisać dane w pliku musisz zbierać tweety na jakieś liści

import os
from twython import Twython
import json

CONSUMER_KEY  = os.getenv('TWITTER_CONSUMER_KEY')
CONSUMER_SECRET = os.getenv('TWITTER_CONSUMER_SECRET')

# --- main ---

client = Twython(CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET)

tweets = client.cursor(client.search, q='#python')

data = []

for number, item in enumerate(tweets, 1):
  data.append(item)

  if number >= 100:
    break

print(data)

with open('output.json', 'w') as fh:
  json.dump(data, fh)

Możesz te dane użyć do stworzenia DataFrame

df = pd.DataFrame(data)

albo możesz użyć df.append(item, ignore_index=True) aby dodawać tweety do istniejącego DataFrame na bieżaco

import os
from twython import Twython
import pandas as pd

CONSUMER_KEY  = os.getenv('TWITTER_CONSUMER_KEY')
CONSUMER_SECRET = os.getenv('TWITTER_CONSUMER_SECRET')

# --- main ---

client = Twython(CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET)

tweets = client.cursor(client.search, q='#python')

df = pd.DataFrame()

for number, item in enumerate(tweets, 1):
  #df = df.append(item, ignore_index=True)

  df = df.append({
          'id': result['id'],
          'user': result['user']['name'],
          'text': result['text'],
          }, ignore_index=True)

  if number >= 100:
    break

print(df)

df.to_csv('output.csv')

Notatki:

If you like it
Buy a Coffee