blog.furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  Pygame: zdarzenia KEYDOWN, KEYUP i funkcje get_pressed(), get_mods().

  python pygame zdarzenia i funkcje dotyczące klawiszy

  Zdarzenia KEYDOWN, KEYUP to pojedyńcze sygnały, które pojawiają się na początku i na końcu trzymania wciśniętego klawisza.

  Funkcja pygame.key.get_pressed() dostarcza przez cały czas informację, że dany klawisz jest trzymany wciśnięty. Wykorzystuje do tego tablicę z wartościami True/False. Ta funkcja wymaga wywoływania (w pętli) funkcji pygame.event.get …

  więcej »

  Python Unicode - decode & encode

  --------------+                         +--------------
    FROM   |                         |   TO
  --------------+                         +--------------
       read |                         | write
      input |                         | print
  --------------+                         +--------------
         |                         |
       str | --- [d]ecode ---> UNICODE --- [e]ncode ---> | str
         |                         |
  --------------+                         +--------------
      ascii |                         | ascii
  --------------+                         +--------------
      utf-8 |                         | utf-8
  --------------+                         +--------------
    iso-8859-2 |                         | iso-8859-2
      latin2 |                         | latin2
  --------------+                         +--------------
   windows-1250 |                         | windows-1250
      cp1250 |                         | cp1250
  --------------+                         +--------------
      cp852 |                         | cp852
  --------------+                         +--------------
  
     Można zapamiętać dzięki kolejności alfabetycznej: [d]ecode, [e]ncode
  
  python unicode decode & encode

  Zamiana tekstu na prawdziwy Unicode, który nie jest tekstem Unicode (nie ma prefixu u …

  więcej »

  Zasada działania FuncAnimation w matplotlib

  FuncAnimation przyjmuje jako parametr funkcję np. update_data(liczba) i wykonuje następujące rzeczy:

  1. FuncAnimation wywołuje funkcje init()
  2. numer = 0
  3. FuncAnimation wywołuje funkcje update_data(numer)
  4. update_data() modyfikuje dane na wykresie
  5. ??? FuncAnimation czysci wykres (gdy blit=True) ???
  6. ??? FuncAnimation rysuje nowy wykres (gdy blit=True) ???
  7. FuncAnimation robi przerwę
  8. numer = numer + 1
  9. jeśli numer < max_numer …
  więcej »

  Najprostszy program w PyGame

  # import potrzebnego modulu (i podmodulow)
  import pygame
  
  # inicjalizacja modulu (i podmodulow)
  pygame.init()
  
  # stworzenie okna o powierzchni do rysowania 800x600
  screen = pygame.display.set_mode((800, 600))
  
  # uruchomienie glownej petli (mainloop) do obslugi zdarzen
  running = True
  
  while running:
  
    # pobieranie kolejnych zdarzen
    for event in pygame.event.get():
  
      # jesli kliknieto w przycisk …
  więcej »

  Python i polskie znaki pod Windows

  // Sprawdzane w Windows 7

  W czasach DOS'u gdy nie było jeszcze Windows a wszystko działo się w trybie tekstowym (tak jak to się dzieje obecnie w konsoli) stosowano różne kodowania polskich liter. Jednym z nich było kodowanie wprowadzone przez Microsoft o nazwie 'CP852', (CP = Code Page = Strona Kodowa) Dlatego też …

  więcej »

  PyCharm Edu 2.0.2 i plugin CheckIO

  Wydano nową wersję darmowego PyCharm Edu 2.0.2 - środowiska do pracy z Pythonem z dodatkami do nauki tego języka.

  Jednym z ważniejszych elementów jakie dodano jest plugin do współpracy z portalem CheckIO.org, na którym znajdują się zadania z Pythona.

  Teraz będzie można rozwiązywać zadania bezpośrednio z poziomu PyCharma …

  więcej »

  Użycie `zip()` w Pythonie

  python example

  Pobieranie po trzy elementy z jednej listy

  Python 2

  a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
  
  print('\n--- A ---')
  
  # za pomocą listy - nie dziala
  print('wynik:', list(zip(a, a, a)) )
  
  
  print('\n--- B ---')
  
  # za pomocą `iter` (iterowania)
  it_1 = iter(a) 
  it_2 = iter(a)
  it_3 = iter(a …
  więcej »

  Rysowanie danych na mapie w Pythonie

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  # rozwiazanie na problem ze znalezieniem modulu `basemap` na moim komputerze
  import mpl_toolkits
  mpl_toolkits.__path__.insert(0, '/usr/lib/pymodules/python2.7/mpl_toolkits')
  
  # na podstawie: BaseMap example by geophysique.be - tutorial 01
  # adres: http://www.geophysique.be/tutorials
  
  from mpl_toolkits.basemap import Basemap
  import matplotlib …
  więcej »

  Zegar czyli odliczanie czasu w Pyglet

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  import pyglet
  import datetime
  
  # stworzenie okna
  window = pyglet.window.Window(300,100, caption='Pyglet Clock')
  
  # stworzenie napisu, które będzie rysowany na środku okna 
  # dzięki anchor_x, anchor_y, window.width/2, window.height/2 
  current_time = pyglet.text.Label('--:--:--', 
               font_name='Times New Roman', 
               font_size=36,
               anchor_x='center …
  więcej »

  Python na Facebook

  Polskojęzyczne

  Python Poland - Grupa otwarta

  Python: Pierwsze kroki - Grupa otwarta

  Python: Jobs - Grupa zamknięta


  wroc.py - Wrocław's Pythonic clique - Społeczność

  PyCircle - Organizacja non-profit


  Stowarzyszenie Polska Grupa Użytkowników Pythona - Organizacja społeczna · Organizacja edukacyjna


  Python na maturze - Społeczność

  Inne

  Python - Osoba publiczna

  EuroPython - Organizacja non-profit

  Python Tips - Organizacja społeczna

  Python tricks and …

  więcej »

  Rysowanie planu mieszkania za pomocą PIL/Pillow w Pythonie

  Rysowanie planu mieszkania z pomocą Pillow.

  Przykład planu mieszkania w postaci współrzędnych początku i końca ściany.

  Dla uwidocznienia ścian każda jest rysowana innym kolorem.

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  from PIL import Image, ImageDraw
  
  # współrzędne ścian (poczatek_x, poczatek_y, koniec_x, koniec_y)
  mieszkanie = [
    # kuchnia
    (0, 0, 100, 0),
    (0, 0, 0 …
  więcej »

  Rysowanie planu mieszkania za pomocą turtle w Pythonie

  Rysowanie planu mieszkania z pomocą żółwika.

  Przykład planu mieszkania w postaci współrzędnych początku i końca ściany.

  Dla uwidocznienia ścian każda jest rysowana innym kolorem.

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  import turtle
  
  # współrzędne ścian (poczatek_x, poczatek_y, koniec_x, koniec_y)
  mieszkanie = [
    # kuchnia
    (0, 0, 100, 0),
    (0, 0, 0, 100),
    (0, 100 …
  więcej »

  Rysowanie kolorowego okręgu z turtle w Pythonie

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  import turtle
  
  # kolory kolejnych wycinków okręgu
  colors = [
    "#880000", "#884400", "#888800", "#008800",
    "#008888", "#000088", "#440088", "#880088"
  ]
  
  turtle.reset() # skasowanie ustawień i powrót żółwia do wyjściowego miejsca
  turtle.clear() # wyczyszczenie ekranu z poprzednich rysunków
  turtle.speed(0) # maksymalna prędkość żółwika
  
  # wyliczenie jaki kąt (wycinek okręgu) będzie …
  więcej »

  Sortowanie polskich tekstów w Pythonie

  Wykorzystanie modułu locale do sortowania wyrazów zgodnie z polskim alfabetem.

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  import locale
  
  locale.setlocale(locale.LC_COLLATE, "pl_PL.UTF-8")
  
  words = 'Ala ala zen Ąęś coś bąk ćma bar COS'.split()
  
  words.sort(key=locale.strxfrm)
  
  print ' '.join(words)
  

  Wynik:

  ala Ala Ąęś bar bąk COS …
  więcej »

  Wyszukiwanie w Linux pakietu zawierającego brakujący plik dla Pythona

  Program apt-file pozwala wyszukać pakiet, który zawiera brakujący plik.


  Instalacja

  $ sudo apt-get install apt-file
  $ sudo apt-file update
  

  Wyszukiwanie pliku X11/extensions/XTest.h wymaganego przez moduł pythona autopy

  $ sudo apt-file search "X11/extensions/XTest.h"
  
  libxtst-dev: /usr/include/X11/extensions/XTest.h
  

  Wyszukiwanie z użyciem regex pliku kończącego się na …

  więcej »

  Rysowanie wieloboku z obwódką wypełnionego kolorem z użyciem PIL/Pillow w Pythonie

  Przykład jak moduł PIL oraz Pillow pozwala na rysowanie wieloboku z obwódką i/lib wypełnionego kolorem.

  Przykład 1

  Poniższy kod tworzy trójkąty w narożnikach pustego obrazka

  #!/usr/bin/env python
  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  from PIL import Image, ImageDraw
  
  # stworzenie pustego obrazka
  img = Image.new('RGB', (100,100))
  
  # obiekt powalający rysować na …
  więcej »

« Strona: 2 / 5 »

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury