Search on blog:

Python: Jak użyć pynput do sprawdzenie czy wciśnięto frazę z kilku znaków

Niektóre moduły mają funkcję do przechwycenia pojedyńczego znaku i wywołania funkcji ale nie mają one funkcji do sprawdzenia czy wciśnieto ciąg znaków tworzących pewną frazę.

Oto przykład użycia pynput Listener do przechwycenia wszytkich wciśniętych znaków i trzymania ich w stringu - co pozwala sprawdzić czy kilka ostatnich znaków nie tworzą szukaną …

Python: Jak zamienić tekst z wartosciami szestastwkoymi (hex) z \ na normalne znaki

Czasami podczas scrapingu można otrzymać tekst z podwójnymi \\ i szesnastkowymi kodami znaków

\\x3Cstyle\\x3E\\x0A.mainDiv\\x0A\\x7B\\x0A\\x20\\x20width\\x3A1000px\\x3B\\x0A}\\x0A\\x3C/style\\x3E

A to powinno wyglądać jako

<style>
   .mainDiv
  {
  width:1000px;
  background-image:url
<style>

Należy to przekonwerterować ponownie do bytes z użyciem raw_unicode_escape a …

PyQt: Jak użyć QTimer aby uruchomić funkcję wiele razy w tych samych odstępach czasu.

Jeśli chcesz uruchomić jakaś funkcję z opóźnieniem to możesz wykorzystać time.sleep() ale to blokuje resztę kodu. Możesz też uruchomić to w osobnym wątku i wtedy już to nie blokuje reszty kodu. Możesz też próbować jakiś używać modułów typu shedule, shed to zarządzania zadaniami lub wręcz wykorzystać zewnętrze programy jak …

Python: How to find element next after (previous before) another element with BeautifulSoup.

BeautifulSoup has many functions to search elements - not only find() and find_all() but also

It can also search in other direction using

It has also attributes (for single element)

and iterators (for many elements)

which can work different …

Python: Jak w BeautifulSoup znaleść element występujący za (lub przed) innym elementem.

BeautifulSoup ma wiele funkcji do szukania elementów - nie tylko find() i find_all() ale także

Może on też szukać w przeciwnym kierunku używając

Ma także atrybuty (dla pogrania pojedyńczego elementu)

i iteratorory (dla pogrania wielu elementów)

które mogą działać …

« Page: 2 / 27 »