blog.furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  fabfile i żółćżółć dla MyDevil.pl

  Oto przykładowy plik z dokumentacji Fabric

  from fabric.api import run
  
  def host_type():
    run('uname -s')
  

  Przy jego zastosowaniu dla MyDevil.pl otrzymujemy napis żółćżółć a połączenie czeka na dalsze informacje z serwera więc trzeba je przerwać za pomocą Ctrl+C

  $ fab -H furas@s14.mydevil.net host_type
  [furas@s14 …
  więcej »

  Bitly_API on Python 3

  There is old version in pip which doesn't work with Python 3.5. It has problem event with import bitly_api.

  You have to install code from Github: bitly/bitply_api

  I use pip3 and python3 instead of pip and python because I have many versions installed.

  If you don't have pip3 …

  więcej »

  Newslettery na temat Pythona

  Uwaga: Newslettery zakładają przesyłanie informacji na maila ale wiele z nich przekazuje informacje też poprzez Facebook lub Twitter i wtedy nie trzeba się zapisywać.


  Python Weekly

  A free weekly newsletter featuring curated news, articles, new releases, jobs etc related to Python. Curated by Rahul Chaudhary — every Thursday.

  więcej »

  urlparse przykład

  >>> import urlparse
  
  >>> url = "http://www.example.org/default.html?alpha=32&beta=92&gamma=98"
  
  >>> urlparse.urlsplit(url)
  SplitResult(scheme='http', netloc='www.example.org', path='/default.html', query='ct=32&op=92&item=98', fragment='')
  
  >>> urlparse.parse_qs(urlparse.urlsplit(url).query)
  {'alpha': ['32'], 'betta': ['92'], 'gamma': ['98']}
  
  >>> dict(urlparse …
  więcej »

« Strona: 2 / 5 »

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury