Bartłomiej 'furas' Burek
furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  Python: Why `requests` incorrectly decodes text instead of UTF-8

  Sometimes requests incorrectly decodes text in response.text - it uses ISO-8859-1 (Latin-1) instead of UTF-8 event if there is <meta charset="uft-8"> or <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> in HTML.

  Problem is it doesn't uses <meta> but header Content-Type which usually has value text/html; charset=UTF-8 …

  [ more | więcej ]

  Python pomijanie encodowania pewnych znaków w urlencode()

  Czasami API oczekuje pewnych wartości jako normalny tekst a nie zakodowany ale urlencode zamienia go. W takiej sytuacji można użyć safe="znaki" aby pominąć kodowanie dla tych znaków.

  import urllib.parse
  
  parameters = {'location': "22.303940,114.170372"}
  
  print(urllib.parse.urlencode(parameters))
  print(urllib.parse.urlencode(parameters, safe=','))
  

  Wynik:

  location …
  [ more | więcej ]

  Python skip encoding some chars in urlencode()

  Sometimes API expects some values as normal char, not encoded but urlencode convert it. In this situation you can use safe="chars" to skip encoding these chars.

  import urllib.parse
  
  parameters = {'location': "22.303940,114.170372"}
  
  print(urllib.parse.urlencode(parameters))
  print(urllib.parse.urlencode(parameters, safe=','))
  

  Result:

  location=22 …
  [ more | więcej ]

  Requests: użycie Imgur API do załadowania zdjęcia

  Najpierw trzeba założyć normalne konto na Imgur.

  Po zalogowaniu na normalnym konice należy przejść do https://api.imgur.com/oauth2/addclient aby zarejestrować aplikację.

  Wymagana jest nazwa i email. Typ autoryzacji zależy jak będzie wykorzystywana aplikacja.

  python requests - imgur API - 1

  Po rejestracji powinno podać klucze do API

  python requests - imgur API - 2

  Klucze API można wykorzystać do użycia API …

  [ more | więcej ]

  Use Requsts to send data to Flask [GB]

  This code will display different data from requests to show how flask get them.

  from flask import Flask, request
  
  app = Flask(__name__)
  
  @app.route("/", methods=['GET', 'POST'])
  def index():
    print('args:', request.args)
    print('form:', request.form)
    print('json:', request.json)
    print('data:', request.data)
    return ''
  
  if __name__ == '__main__':
    app …
  [ more | więcej ]

  Użycie Requsts do wysłania danych do Flask

  Ten kod wyświetli różne dane przysłane z requests aby pokazać jak je odebrać we `flask``.

  from flask import Flask, request
  
  app = Flask(__name__)
  
  @app.route("/", methods=['GET', 'POST'])
  def index():
    print('args:', request.args)
    print('form:', request.form)
    print('json:', request.json)
    print('data:', request.data)
    return ''
  
  if __name__ == '__main__ …
  [ more | więcej ]

  Pobieranie plików i zdjęć za pomocą requests

  Uwaga: w przykładach wykorzystuje portal httpbin.org, który pozwala na testowanie przesyłania danych między serwerem i klientem.

  Dla małych plików i zdjęć, które spokojnie zmieszczą się w pamięci wystarczyć pobranie i zapisanie pliku w całości.

  #!/usr/bin/env python
  
  import requests
  
  r = requests.get('http://httpbin.org/image/png')
  
  with …
  [ more | więcej ]

Strona: 1 / 1

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury