Search on blog:

Python: Co znaczy [:,0] i [:,1] w numpy lub pandas

To jest notacja używana w Numpy i Pandas.

Pozwala on na dostęp do elementów w tablicy 2D bez użycia pętli for.

[ : , 0 ] oznacza (mniej więcej) [ pierwszy_wiersz:ostatni_wiersz , kolumna_0 ].

Dla dwuwymiarowej tablicy/matrycy/dataframe to daje wszystkie wartości w kolumnie 0 (we wszystkich wierszach).

col_0 = data[:,0]
col_1 = data[:,1]

Dla wierszy można zrobić podobnie

row_0 = data[0,:]
row_1 = data[1,:]

# lub

row_0 = data[0]
row_1 = data[1]

W normalneh liście w [ ] można użyć pojedynczego indeksu lub pojedyńczej przedziału a dla listy 2D można próbować używać [:][0] lub [:][1] ale to nie działa tak jak w numpy/pandas.

Dla wierszy można użyć podobnego

row_0 = data[0][:]
row_1 = data[1][:]

# lub

row_0 = data[0]
row_1 = data[1]

Ale dla kolumn potrzebna jest pętla for

col_0 = data[row[0] for row in data]
col_1 = data[row[1] for row in data]

Notatki:

Stackoverflow: plt.plot meaning of [:,0] and [:,1]

« Page: 1 / 1 »