Bartłomiej 'furas' Burek
furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  Selenium: Jak zamknąć alert stworzony przez JavaScript

  JavaScript może tworzyć trzy standarowe wyskakujące alerty: alert(), confirm() lub prompt().

  • wszystkie z nich mają przycisk OK
  • confirm() i prompt() mają przycisk CANCEL
  • prompt() ma pole tekstowe

  Aby wcisnąć OK

  driver.switch_to.alert.accept()  # press 'OK'
  

  Aby wcisnąć CANCEL (tylko w confirm() i prompt())

  driver.switch_to.alert.dismiss()  # press 'Cancel …
  [ more | więcej ]

  Selenium: Send clipboad to field in browser [GB]

  When you find input field on page then you can send Ctrl+V to send text from clipboard to this field.

  import selenium.webdriver
  from selenium.webdriver.common.keys import Keys 
  
  driver = selenium.webdriver.Firefox()
  driver.get('https://google.com')
  
  item = driver.find_element_by_name('q')
  item.send_keys(Keys.CONTROL + "v")
  #item …
  [ more | więcej ]

  Selenium: Wysłanie zawartości schowka do pola w przeglądarce

  Gdy znajdziesz pole tekstowe na stronie wtedy możesz wysłać Ctrl+V aby wstawić tekst ze schowka do tego pola.

  import selenium.webdriver
  from selenium.webdriver.common.keys import Keys 
  
  driver = selenium.webdriver.Firefox()
  driver.get('https://google.com')
  
  item = driver.find_element_by_name('q')
  item.send_keys(Keys.CONTROL + "v")
  #item.send_keys(Keys …
  [ more | więcej ]

  Selenium Example: login using css_selector [GB]

  It uses css selector to find element.

  import selenium.webdriver
  
  driver = selenium.webdriver.Firefox()
  driver.get('http://quotes.toscrape.com/login')
  
  item = driver.find_element_by_css_selector('input[id="username"]')
  item.send_keys('Hello World!')
  
  item = driver.find_element_by_css_selector('input[id="password"]')
  item.send_keys('Hello World!')
  
  item = driver.find_element_by_css_selector('input[value="Login"]')
  item.click()
  

  I …

  [ more | więcej ]

  Selenium Przykład: logowanie z uzyciem css_selector

  Przykład używa css selector do znalezienia elementu.

  import selenium.webdriver
  
  driver = selenium.webdriver.Firefox()
  driver.get('http://quotes.toscrape.com/login')
  
  item = driver.find_element_by_css_selector('input[id="username"]')
  item.send_keys('Hello World!')
  
  item = driver.find_element_by_css_selector('input[id="password"]')
  item.send_keys('Hello World!')
  
  item = driver.find_element_by_css_selector('input[value="Login"]')
  item.click()
  

  Używam …

  [ more | więcej ]

  Scraping incomplete data with Selenium

  Sometimes people scrape separatelly different values from page

  all_names = driver.find_elements_by_xpath('.//h3/a')
  all_prices = driver.find_elements_by_class_name('price_color')
  all_others = driver.find_elements_by_class_name("other")
  

  and later group them using zip()

  for row in zip(all_names, all_prices, all_others):
    print(row)
  

  but it makes problem if for some items data are incomplete - like other in …

  [ more | więcej ]

  Scraping niekompletnych danych z Selenium

  Czasami ludzie zbierają oddzielnie różne wartości ze strony

  all_names = driver.find_elements_by_xpath('.//h3/a')
  all_prices = driver.find_elements_by_class_name('price_color')
  all_others = driver.find_elements_by_class_name("other")
  

  a potem grupują ją używając zip()

  for row in zip(all_names, all_prices, all_others):
    print(row)
  

  ale to może powodować problem jeśli niektóre elementy mają niekompletne dane - jak other w …

  [ more | więcej ]

Strona: 1 / 1

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury