furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  Tworzenie widgetu w Tkinter

  Przykład wykorzystania dziedziczenia z Frame do stworzenia widgetu.
  Poniżej własny widget, który składa pola do wprowadzania tekstu Entry oraz pola Label w którym na bieżąco pokazywany jest tekst wpisany w Entry.

  Potem ten widget jest wykorzystany wielokrotnie w głównym oknie i widać, że pojawia się wielokrotnie para Label i Entry …

  więcej »

  Najprostszy program w Tkinter

  Poniżej najprostszy przykład programu w Tkinter pod Python 2.7 i 3.x. Dla wersji 3.x wystarczy zamienić nazwę modułu z Tkinter na tkinter (z małej litery).
  Program oprócz wyświetlenia okienka nic nie robi ale to jest minimum jakie potrzeba do uruchomienia programu.

  from Tkinter import *
  
  Tk().mainloop()
  

  Ponieważ …

  więcej »

  Wyrównywanie widgetów, tekstów na widgecie i linii w tekscie w Tkinter

  To jest „przedruk” mojej wypowiedzi na polskim forum Pythona http://pl.python.org/forum/index.php?topic=4366.msg18709#msg18709

  --

  Wyrównywanie elementów do prawej i lewej

  Sposób wyrównywania zależy od użytego układu - pack, grid.

  Po pierwsze: w przypadku Label (które domyślnie nie wyświetla ramki) nie widać, że Label nie zajmuje …

  więcej »

  Tworzenie podokna w Tkinter za pomocą Toplevel()

  To jest "przedruk" jednej z moich wypowiedzi na polskim forum Pythona. http://pl.python.org/forum/index.php?topic=4366.msg18662#msg18662


  Złóżone GUI posiada tylko jedno okno główne a wszystko inne to jego potomstwo. Jest to naturalny sposób działania - (prawie) każdy program tak działa (niezależnie od języka czy biblioteki …

  więcej »

  Bind w Tkinter czyli przykłady przypisywania obsługi zdarzeń.

  Proste przykłady użycia bind

  Na początek okno z kilkoma przyciskami. Zadałem oknu wielkość aby mieć też dostęp bezpośrednio do powierzchni okna.

  Do przy przycisków przypisałem funkcje za pomoca command=

  #-*- coding: utf-8 -*-
  
  from Tkinter import *
  
  def msg():
    print "Wciśnięto (jakiś) Button"
  
  master = Tk()
  master.geometry('300x150+100+100')
  
  b_a = Button(master …
  więcej »

  TextEntryDialog proste okno dialogowe do wprowadzania tekstu w wxPython

  Najprostrzy przykład użycia

  Tworzenie okna dialogowego do wprowadzania tekstu, wyświetlenie, sprawdzanie czy wciśnięto OK i pobranie wprowadzonego tekstu

  #!/usr/bin/python
  
  import wx
  
  # inicjacja wx
  app = wx.App()
  
  # definicja okna dialogowego
  dlg = wx.TextEntryDialog(None, "Podaj tekst")
  
  # pokazanie okna i pobranie informacji o sposobie zamkniecia okna
  if dlg.ShowModal() == wx …
  więcej »

Strona: 1 / 1

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury