blog.furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  Substring w Pythonie

  in

  Sprawdza tylko czy podciąg znajduje się w przeszukiwanym tekscie (bez podawania jego pozycji).
  Zwraca True lub False.

  if "er" in "qwerty":
    print "znaleziono"
  else:
    print "nie znaleziono"
  

  find, rfind

  Podaje pozycję pierwszego(find) lub ostatniego(rfind) wystąpienia podciągu w przeszukiwanym tekście.
  Pozycja jest liczona od 0.
  W razie nieznalezienia …

  więcej »

  Przełączanie widoku w CorelDraw za pomocą makro w VBA

  Makro w VBA do przełączania się między widokiem szkieletowym a rozszerzonym.
  Po podpięciu do skrótu klawiszowego przyszpiesza pracę.

  Sub ToggleView()
  
    '
    ' Przelaczanie widoku: Szkieletowy <=> Rozszerzony z Overprint
    '
    ' Moj Skrot: ALT + ` (tylda)
    '
  
    If ActiveWindow.ActiveView.Type = cdrEnhancedViewWithOverprints Then
      ActiveWindow.ActiveView.Type = cdrSimpleWireframeView
    Else
      ActiveWindow.ActiveView.Type = cdrEnhancedViewWithOverprints
    End If
  
  End Sub
  
  więcej »

Strona: 1 / 1

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury