Search on blog:

Tkinter: Jak wyświetlać obrazy

Przykładowe obrazki

Na początek kilka obrazków, które używam w przykładach. Mogą być ona przydatne przy testowaniu przykładów.

python przykładowy obrazek do wyświetlania w tkinter 1 python przykładowy obrazek do wyświetlania w tkinter 2 python przykładowy obrazek do wyświetlania w tkinter 3

Wczytanie obrazka z tkinter.PhotoImage()

Tkinter używa PhotoImage do wczytania PNG, GIF lub PGM/PPM ale nie potrafi on wczytać JPG lub innego formatu. Starsze wersje nie potrafiły wczytać nawet PNG.

import tkinter …

Tkinter: Jak zmienić zawartość jakiegoś widgeta używając wartości wybranej w Combobox?

Aby pobrać wartość wybraną w Combobox i użyć jej do zmienienia wartości w Label możesz użyć bind() z (wirtualnym) zdarzeniem '<<ComboboxSelected>>'. Można go użyć do przypisania funkcji, która ma być wykonana zaraz po wybraniu wartości w Combobox - i tak funkcja może zmienić wartość Label

import tkinter as tk
import tkinter …

How to get keycode in Python using Tkinter or PyGame

Tkitner

This code uses tkinter to get pressed/released key and display its keycode (scancode), keysym, char (unicode)

import tkinter as tk

# --- functions ---

def on_press(event):
  # display pressed key
  #print(event)
  print('PRESS  | keycode: {}, keysym: {}, char: {}'.format(event.keycode, event.keysym, event.char))

def on_release(event):
  # display released key
  #print …

Tkinter: How to use Radiobutton and grid() to create clickable calendar.

This simple example shows how to use Radiobutton and grid (and datetime) to create calendar for one month.

It also shows how to use command= in Radiobutton to execute function which changes text in few Labels

Because command= expects callback - it means function's name without () and arguments - so I use …

« Page: 1 / 3 »