Bartłomiej 'furas' Burek
furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  Python: Adding parameters to URL using urllib

  import urllib.parse
  
  url = 'http://stackoverflow.com/search'
  params = {
    'lang': 'en',
    'tag': 'python tkinter'
  }
  
  print(url + '?' + urllib.parse.urlencode(params))
  

  Result:

  http://stackoverflow.com/search?lang=en&tag=python+tkinter
  

  Sometimes you have to keep some original chars and then you can use parameter safe

  import urllib.parse
  
  url = 'http …
  więcej »

  Flask: Example how to send zip file downloaded from other page.

  Example shows how to download zip file from other page and send it without saving on disk.

  from flask import Flask, send_file
  import requests
  import io
  
  app = Flask(__name__)
  
  @app.route('/')
  def index():
    # get file from other page
    response = requests.get('https://github.com/furas/mate-python-applets/archive/master.zip')
    # create …
  więcej »

  Flask: Przykład jak wysłać plik zip ściągnięty z innej strony.

  Przykład pokazuje jak ściągnąć plik zip z innej strony i wysłać go bez zapisywania na dysku.

  from flask import Flask, send_file
  import requests
  import io
  
  app = Flask(__name__)
  
  @app.route('/')
  def index():
    # pobranie pliku z innej strony
    response = requests.get('https://github.com/furas/mate-python-applets/archive/master.zip')
    # utworzenie pliku …
  więcej »

  Python: use cv2 to create movie from images

  Simple script which gets as argument pattern like path/*.jpg.

  It uses pattern (instead path) with glob.glob() to get filenames, and uses cv2 to load images, resize them save as frame in video.

  import cv2
  import glob
  
  # for test only 
  #sys.argv += ['images/dot-*.jpg']
  
  # get arguments
  pattern = sys …
  więcej »

  Python: Użycie cv2 do stworzenia filmu z obrazków

  Prosty skrypt, który bierze jako argument wzorzec typu path/*.jpg

  Skrypt używa wzorca (zamiast nazwy katalogu) z funkcją glob.glob() aby pobrać nazwy plików, a następnie używa cv2 aby wczytać obrazki, pomniejszyć je do odpowiedniej wielkości i zapisać jako klatkę w filmie.

  import cv2
  import glob
  
  # for test only 
  #sys …
  więcej »

  Python: Użycie pillow do stworzenia obrazku z miniaturkami w wierszach i kolumnach

  Prosty skrypt, który bierze jako argument wzorzec typu path/*.jpg, ilośc wierszy, ilośc kolumn i tworzy siatkę z obrazkami (miniaturkami 100x100 pikseli)

  Skrypt używa wzorca (zamiast nazwy katalogu) z funkcją glob.glob() aby pobrać nazwy plików, a następnie używa pillow aby wczytać obrazki, zmiejszyć je i wstawi na wynikowy obrazek …

  więcej »

  PyGame: Transparent circle or other shape

  python

  pygame.draw.circle() and other method in pygame.draw don't use alpha channel to draw so you have to draw it on new Surface() (to get it as bitmap) and add alpha and colorkey to Surface() before you blit this surface to screen.

  import pygame
  
  pygame.init()
  
  screen = pygame.display …
  więcej »

Strona: 1 / 23 »

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury