furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  BeautifulSoup: pobranie tekstu z tagu

  Jest kilka róznych funkcji do pobierania tekstu z tagu.

  .text - cały tekst z tagu i podtagów

  .string - tylko jeśli nie ma podtagów

  .get_text(strip, separator) - można usunąć białe znaki i dodać separator, który może być użyty do podzielenia na listę.

  from bs4 import BeautifulSoup as BS
  
  soup = BS('''<tag>text …
  więcej »

  PyGame Example: object bounces on border [GB]

  import pygame
  
  # --- constanst --- (UPPER_CASE_NAMES)
  
  RED = (255, 0, 0)
  BLACK = (0, 0, 0)
  
  WIDHT = 500
  HEIGHT = 500
  
  # --- main ---
  
  speed = 10
  
  pygame.init()
  
  window = pygame.display.set_mode((WIDHT, HEIGHT))
  
  item = pygame.Rect(0, 0, 50, 50)
  item.centery = HEIGHT//2
  
  clock = pygame.time.Clock()
  running = True
  while running:
  
    # - events -
  
    for event in …
  więcej »

  PyGame Przykład: obiekt odbija się on krawędzi

  import pygame
  
  # --- constanst --- (UPPER_CASE_NAMES)
  
  RED = (255, 0, 0)
  BLACK = (0, 0, 0)
  
  WIDHT = 500
  HEIGHT = 500
  
  # --- main ---
  
  speed = 10
  
  pygame.init()
  
  window = pygame.display.set_mode((WIDHT, HEIGHT))
  
  item = pygame.Rect(0, 0, 50, 50)
  item.centery = HEIGHT//2
  
  clock = pygame.time.Clock()
  running = True
  while running:
  
    # - events -
  
    for event in …
  więcej »

  Requests: use Imgur API to upload image[GB]

  First you have to create normal account on Imgur.

  After loging to normal account you can go to https://api.imgur.com/oauth2/addclient to register application.

  It needs application name and email. Type of authorization depends on how you will use it.

  python requests - imgur API - 1

  You should get API keys

  python requests - imgur API - 2

  Which you …

  więcej »

  Requests: użycie Imgur API do załadowania zdjęcia

  Najpierw trzeba założyć normalne konto na Imgur.

  Po zalogowaniu na normalnym konice należy przejść do https://api.imgur.com/oauth2/addclient aby zarejestrować aplikację.

  Wymagana jest nazwa i email. Typ autoryzacji zależy jak będzie wykorzystywana aplikacja.

  python requests - imgur API - 1

  Po rejestracji powinno podać klucze do API

  python requests - imgur API - 2

  Klucze API można wykorzystać do użycia API …

  więcej »

  Tkinter Example: use Checkbutton to start and stop timer [GB]

  When you select Checkbutton then it start timer (but without displayint it).

  When you deselect Checkbutton then it stop timer and display time cumulated with previous time

  import tkinter as tk
  import time
  
  # --- functions ---
  
  def func():
    global total
    global time_start
  
    if cb_var.get():
      time_start = time.time()
    else:
      total += (time.time …
  więcej »

  Tkinter Example: use many Checkbuttons with IntVar or StringVars [GB]

  It uses dictionary to keep many IntVar which are used with Checkbutton

  import tkinter as tk
  
  # --- functions ---
  
  def confirm():
    for key, item in all_int_vars.items():
      if item.get() == 1:
        print(key)
  
  # --- main ---
  
  items = ['pizza', 'breadsticks', 'wings', 'CocaCola', 'brownie'] 
  
  root = tk.Tk()
  
  all_int_vars = {item:tk.IntVar() for item in items}
  
  for …
  więcej »

  Tkinter Example: use pynput keyboard listener [GB]

  In documentation you can see example for pynput Monitoring The keyboard

  with keyboard.Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener:
    listener.join()
  

  which blocks code but you can put code between lines

  with keyboard.Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener:
  
    # ... your code ...
  
    listener.join()
  

  or you can run it …

  więcej »

  Tkinter Przykład: użycie Checkbutton do uruchomienia i zatrzymania timera

  Gdy zaznaczysz Checkbutton wtedy timer zostanie uruchomiony (bez wyświetlania czasu).

  Gdy oznaczysz Checkbutton wtedy timer zostanie zatrzymany i wyświetlony czas zsumowany z porzedmini czasmi.

  import tkinter as tk
  import time
  
  # --- functions ---
  
  def func():
    global total
    global time_start
  
    if cb_var.get():
      time_start = time.time()
    else:
      total += (time.time() - time_start)
      label['text …
  więcej »

  Tkinter Przykład: użycie `eval()` do policzenia wyrażenia

  Przykład pokazuje jak pobrać wartości i wyrażenie z Entry i użyć eval() do jego policzenia.

  import tkinter as tk
  
  # --- functions ---
  
  def solve():
  
    x = float(entry_x.get()) 
    y = float(entry_y.get())
    z = eval(equation.get())
    z_var.set("{0:.3f}".format(z))
  
  # --- main ---
  
  root = tk.Tk()
  
  z_var = tk.StringVar()
  
  tk.Label(root …
  więcej »

  Tkinter Przykład: użycie wielu Checkbutton wraz z IntVar lub StringVar

  Przykład wykorzystuje słownik (dictionary) do przechowywania wielu IntVar, które są przypisane do Checkbutton

  import tkinter as tk
  
  # --- functions ---
  
  def confirm():
    for key, item in all_int_vars.items():
      if item.get() == 1:
        print(key)
  
  # --- main ---
  
  items = ['pizza', 'breadsticks', 'wings', 'CocaCola', 'brownie'] 
  
  root = tk.Tk()
  
  all_int_vars = {item:tk.IntVar() for item in items …
  więcej »

  Tkinter Przykład: użycie pynput keyboard listener

  W dokumentacji można zobaczyć przykład dla Monitoring The keyboard

  with keyboard.Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener:
    listener.join()
  

  który blokuje kod ale kod można wstawić między linie

  with keyboard.Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener:
  
    # ... your code ...
  
    listener.join()
  

  lub można uruchomić to w inny sposób

  listener …
  więcej »

  tekst [PL]

  import tkinter as tk
  
  def select(event):
    widget = root.winfo_containing(event.x_root, event.y_root)
    if widget and hasattr(widget, 'selectable'):
      widget['bg'] = 'red'
  
  root = tk.Tk()
  
  for i in range(9):
    for e in range(9):
      b = tk.Button(root, text="X")
      b.selectable = True
      b.grid(row=e, column …
  więcej »

  Selenium Example: login using css_selector [GB]

  It uses css selector to find element.

  import selenium.webdriver
  
  driver = selenium.webdriver.Firefox()
  driver.get('http://quotes.toscrape.com/login')
  
  item = driver.find_element_by_css_selector('input[id="username"]')
  item.send_keys('Hello World!')
  
  item = driver.find_element_by_css_selector('input[id="password"]')
  item.send_keys('Hello World!')
  
  item = driver.find_element_by_css_selector('input[value="Login"]')
  item.click()
  

  I …

  więcej »

  Selenium Przykład: logowanie z uzyciem css_selector

  Przykład używa css selector do znalezienia elementu.

  import selenium.webdriver
  
  driver = selenium.webdriver.Firefox()
  driver.get('http://quotes.toscrape.com/login')
  
  item = driver.find_element_by_css_selector('input[id="username"]')
  item.send_keys('Hello World!')
  
  item = driver.find_element_by_css_selector('input[id="password"]')
  item.send_keys('Hello World!')
  
  item = driver.find_element_by_css_selector('input[value="Login"]')
  item.click()
  

  Używam …

  więcej »

  Tkinter: Using after() to display time [GB]

  Using

  root.after(milliseconds, callback)
  

  you can run function with delay.

  You can use it to display current time

  import tkinter as tk
  import time
  
  # --- function ---
  
  def update_timer():
    timer['text'] = time.strftime('%H:%M:%S')
    root.after(1000, update_timer) # run again after 1000ms = 1s
  
  # --- main ---
  
  root = tk.Tk()
  
  timer = tk …
  więcej »

Strona: 1 / 11 »

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury