furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  Rysowanie w Turtle - Okno wprowadzania danych - textinput i numinput

  ***JESZCZE NIE GOTOWE***

  Turtle udostępnia dwa okienka do wprowadzania danych - textinput() i numinput()

  textinput

  (dokumentacja: textinput)

  import turtle
  
  napis = turtle.textinput('Opis figury', 'Napis')
  
  print('Napis:', napis)
  
  turtle.mainloop()
  

  Okno pozwala na wpisanie dowolnego tekstu i zatwierdzenie klawiszem Enter lub przyciskiem Ok. Przycisk Cancel zwraca None więc sprawdzając is None …

  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Płótno (Canvas) i funkcje Tkinter

  ***JESZCZE NIE GOTOWE***

  Moduł turtle jest zbudowane w oparciu o moduł tkinter i wykorzystuje jego obiekt Canvas (Płótno) do wyświetlania rysowanych elementów.

  turtle pozwala nawet na bezpośredni dostęp do płótna - dzięki turtle.getcanvas() - co pozwala na wykorzystanie funkcji udostępnianych przez płótno w tkinter.


  create_rectangle - kwadrat i prostokąt

  canvas.create_rectangle(x1 …
  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Kwadrat i Prostokąt

  Kwadrat

  (ang: square)

  Aby narysować kwadrat należy powtórzyć cztery razy: narysuj bok, skręć w prawo (lub lewo) o 90 stopni.

  Podczas rysowania żółw w sumie wykonuje obrót o 360 stopni a ponieważ robi 4 skręty więc każdy z nich ma 360/4 = 90 stopni.

  import turtle
  
  turtle.forward(300)
  turtle …
  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Trójkąt

  Trójkąt równoboczny

  (ang: equilateral triangle)

  Aby narysować trójkąt równoboczny należy powtórzyć trzy razy: narysuj bok, skręć w prawo (lub lewo) o 120 stopni.

  Podczas rysowania żółw w sumie wykonuje obrót o 360 stopni a ponieważ robi 3 skręty więc każdy z nich ma 360/3 = 120 stopni.

  import turtle
  
  turtle …
  więcej »

  Rysowanie w Turtle - rysowanie online w przeglądarce

  ***JESZCZE NIE GOTOWE***
  python example

  trinket.io

  trinket.io

  Przykład: https://trinket.io/python/7975ecf32f

  repl.it

  repl.it/languages/python_turtle

  Przykład: https://repl.it/repls/SugaryQueasyPublisher

  https://www.transcrypt.org/ https://www.transcrypt.org/examples

  inne

  https://www.turtle.ox.ac.uk/online/help

  https://docplayer.pl/6917550-Jezyk-programowania-zbior-regul-okreslajacych-ktore-ciagi-symboli-tworza-program-komputerowy-oraz-jakie-obliczenia-opisuje-ten-program.html

  https://turtleacademy …

  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Schodki

  ***JESZCZE NIE GOTOWE***
  import turtle
  
  turtle.tracer(2)#False)
  
  def up():
    for _ in range(10):
      turtle.forward(10)
      turtle.left(90)
      turtle.forward(10)
      turtle.left(-90)
  
  def down():
    for _ in range(10):
      turtle.forward(10)
      turtle.left(-90)
      turtle.forward(10)
      turtle.left(90)
  
  def example1():
    for …
  więcej »

  Rysowania w Turtle - Przykłady dostarczane z Pythonem

  Moduł turtle zawiera kilka przykładów pokazującyh jego użycie. Część z nich nawet pokazuje kod źródłowy wykonywanych rysunków.

  Podstawowy przykład

  Podstawowy przykład można wywołać przez

  $ python -m turtle
  

  A oto co możemy zobaczyć

  Rysunek 1

  python turtle przykład 1

  Rysunek 2

  python turtle przykład 2

  Nie jest jednak podany kod źródłowy, który wykonuje te rysunki.

  Użycie __file__ pozwala poznać …

  więcej »

  Rysowanie w Turtle - inne

  ***JESZCZE NIE GOTOWE***

  Figury rekurencyjne

  TODO:

  Prędkość rysowania

  import turtle
  
  #turtle.speed(0)
  #turtle.delay(0)
  #turtle.tracer(100,0)
  turtle.tracer(False)
  
  def wielobok(n):
    kat = 360 / n
    for _ in range(n):
      turtle.forward(100)
      turtle.left(kat)
  
  for n in range(3, 16):
    wielobok(n)
  
  turtle.update …
  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Okrąg, Łuk, Koło i Elipsa

  Ostrzeżenie

  WPIS JESZCZE NIE GOTOWY

  Okrąg

  Do rysowania okręgu służy funkcja circle().

  Dokumentacja: turtle - circle()

  turtle.circle(radius, extent=None, steps=None)
  
  radius
  • promień okręgu czyli odległość okręgu od jego środka.
  • jeśli promień jest dodatni to środek okręgu będzie na lewo od pozycji żółwia (w odległości radius) a żółw będzie …
  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Romb, Trapez i Gwiazda

  ***JESZCZE NIE GOTOWE***

  Romb

  (ang: rhombus)

  import turtle

  for _ in range(2): turtle.forward(100) turtle.left(90-45) turtle.forward(50) turtle.left(90+45)

  turtle.mainloop()

  Trapez

  (ang: trapezoid)

  import turtle
  import math
  
  a = 50
  b = math.sqrt((a**2)/2)
  b = 100 - 2*b
  turtle.forward(100 …
  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Wstęp

  ***JESZCZE NIE GOTOWE***

  Wstęp

  W przykładach nie stosuje from <modul> import * aby było widać, z jakich modułów pochodzą jakie funkcje. Z powodu nieczytelności import * jest niezalecane także przez dokument PEP 8 -- Style Guide for Python Code (wyszukaj import *).

  W turle niektóre funkcje mają także skrócone nazwy - przykładowo fd() jako skrót …

  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Wielobok

  ***JESZCZE NIE GOTOWE***

  Wielobok foremny

  (ang: regular polygon)

  Chcemy narysować figurę o N bokach. Tak jak poprzednio podczas rysowania żółw musi wykonać obrót o 360 stopni a ponieważ ma zrobić N skrętów więc każdy z nich musi mieć 360/N stopni.

  Pięciobok foremny będzie wymagał pięciu obrotów o 360/5 …

  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Okrąg, Łuk, Koło i Elipsa

  Ostrzeżenie

  WPIS JESZCZE NIE GOTOWY

  Okrąg

  Do rysowania okręgu służy funkcja circle().

  Dokumentacja: turtle - circle()

  turtle.circle(radius, extent=None, steps=None)
  
  radius
  • promień okręgu czyli odległość okręgu od jego środka.
  • jeśli promień jest dodatni to środek okręgu będzie na lewo od pozycji żółwia (w odległości radius) a żółw będzie …
  więcej »

  Operator trójargumentowy w Pythonie

  2019.02.19 - wtorek / kategoria: Python / tagi: python /

  Operator trójargumentowy (ang: ternary operator) zwany też operatorem warunkowym pozwala zwrócić jedną z dwóch wartości na podstawie wyniku badanego warunku.

  Jeśli warunek daje wynik "prawda" to zwracana jest pierwsza wartość. Jeśli warunek daje wynik "fałsz" to zwracana jest druga wartość.

  W wielu językach operator trójargumentowy znany jest jako ?: (nawet w …

  więcej »

  Problem z brakiem Tkinter/Turtle/IDLE po instalacji Pythona z użyciem Pyenv

  2019.02.18 - poniedziałek / kategoria: Python / tagi: python /

  pyenv pozwala na instalację różnych wersji Pythona. Ściąga on kod źródłowy i kompiluje go. Do kompilacji niektórych modułów może jednak wymagać doinstalowania dodatkowych bibliotek - zwłaszcza takich zawierających -dev w nazwie.

  Takich dodatkowych bibliotek wymaga moduł tkitner (a także sqlite3 i kilka innych ale to tutaj pominę).

  pydev podczas instalacji nie …

  więcej »

  Wyciek Collection #1 - przegląd domen z użyciem Pythona

  Wstęp

  Około 16 stycznia 2019 (czyli z miesiąc przed tym wpisem) pojawiły się informacje o wielkim wycieku haseł zwanym Collection #1. Nazwano go tak od nazwy katalog na portalu MEGA, który zawierał około 3000 plików z hasłami do różnych portali.

  Całość chyba dość szybko znikła z MEGA - choć na pewnych …

  więcej »

Strona: 1 / 8 »

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury