Search on blog:

Jak użyć DevTools w Firefox do szukania danych JSON na EpicGames.com

Film pokazuje Devtools w Firefox, zakłada Network, filtr XHR.

Można dostać się do DevTools używając menu Web Developer lub skrótu klawiszowego F12.

Po kliknięciu w link w DevTools pokazuje także boczne zakładki Headers i Response z danymi JSON.

Używając na linku menu kontektowego (prawy przycisk myszy) można także użyć Open In New Tab.

Użyty URL: https://www.epicgames.com/store/en-US/free-games