Search on blog:

Python: How to format HTML from HtmlDiff in difflib when text is too long.

If you get too long lines in HTML then you can use wrapcolumn= in HtmlDiff to split lines in many rows.

import difflib
import webbrowser

d = difflib.HtmlDiff()#wrapcolumn=10)

lines1 = ['12345678901234567890123456789012345']
lines2 = ['AbcdefghijAbcdefghijAbcdefghijAbcdefghij']

html = d.make_file(lines1, lines2)


# save in file
with open('output.html', 'w') as fh:
  fh.write(html)

# open in web browser
webbrowser.open('output.html')

Without wrapcolumn

HtmlDiff without wrapcolumn

With wrapcolumn=10

HtmlDiff with wrapcolumn=10

In source code of diff you can see hidden variables _file_template, _table_template, _styles

which you can see also with

import difflib

d = difflib.HtmlDiff()

print(d._file_template)

print(d._table_template)

print(d._styles)

_file_template:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
     "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html>

<head>
  <meta http-equiv="Content-Type"
     content="text/html; charset=%(charset)s" />
  <title></title>
  <style type="text/css">%(styles)s
  </style>
</head>

<body>
  %(table)s%(legend)s
</body>

</html>

_table_template:

<table class="diff" id="difflib_chg_%(prefix)s_top"
    cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups" >
  <colgroup></colgroup> <colgroup></colgroup> <colgroup></colgroup>
  <colgroup></colgroup> <colgroup></colgroup> <colgroup></colgroup>
  %(header_row)s
  <tbody> %(data_rows)s </tbody>
</table>

_styles:

table.diff {font-family:Courier; border:medium;}
.diff_header {background-color:#e0e0e0}
td.diff_header {text-align:right}
.diff_next {background-color:#c0c0c0}
.diff_add {background-color:#aaffaa}
.diff_chg {background-color:#ffff77}
.diff_sub {background-color:#ffaaaa}

You can replace them in HtmlDiff to generate different HTML.

d = HtmlDiff()

d._file_template = """new file template with %(charset)s %(styles)s %(table)s %(legend)s"""
d._table_template = """new table template with %(prefix)s """
d._styles = """new styles"""

# ... code ...

Example which add classes to existing styles:

import difflib
import webbrowser

d = difflib.HtmlDiff()

d._styles = d._styles + """
table.diff {
  margin: 30px;
  padding:10px;
  background-color: gold;
  box-shadow: 5px 5px 5px #aaa;
}
td {
  background-color: white;
}
"""

lines1 = ['12345678901234567890123456789012345']
lines2 = ['AbcdefghijAbcdefghijAbcdefghijAbcdefghij']

html = d.make_file(lines1, lines2)


# save in file
with open('output.html', 'w') as fh:
  fh.write(html)

# open in web browser
webbrowser.open('output.html')
HtmlDiff with wrapcolumn=10

But sometimes this may not be enough. Some code is generated in hidden function. For example _format_line() generate line in table and it adds nowrap="nowrap" which can make problem to use responsible size (which will be change table width on smaller screens)

In next example I use HtmlDiff to create own class with new _format_line() without nowrap="nowrap" and now I can add styles with width and word-break

import difflib
import webbrowser

# --- classes ---

class MyHTML(difflib.HtmlDiff):

  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)

    # append new styles inside new class
    self._styles = self._styles + """
table.diff {width: 300px}
.diff_sub {display: inline-block; word-break: break-word;}
.diff_add {display: inline-block; word-break: break-word;}
"""

  # function from source code - I removed only `nowrap="nowrap"`
  def _format_line(self,side,flag,linenum,text):
    try:
      linenum = '%d' % linenum
      id = ' id="%s%s"' % (self._prefix[side],linenum)
    except TypeError:
      # handle blank lines where linenum is '>' or ''
      id = ''

    # replace those things that would get confused with HTML symbols
    text = text.replace("&","&amp;").replace(">","&gt;").replace("<","&lt;")

    # make space non-breakable so they don't get compressed or line wrapped
    text = text.replace(' ','&nbsp;').rstrip()

    # vvv ---- removed `nowrap="nowrap"` --- vvv
    return '<td class="diff_header"%s>%s</td><td>%s</td>' \
        % (id,linenum,text)

# --- main ---

d = MyHTML()

lines1 = ['12345678901234567890123456789012345']
lines2 = ['AbcdefghijAbcdefghijAbcdefghijAbcdefghij']

html = d.make_file(lines1, lines2)


# save in file
with open('output.html', 'w') as fh:
  fh.write(html)

# open in web browser
webbrowser.open('output.html')

Status Skype'a w postaci ikony, tekstu lub liczby

Skype pozwala zaprezentować swój status na stronie korzystając z gotowych ikonek ale jest też możliwość pobrania statusu w postaci czystego tekstu, liczby lub xml, które można następnie wykorzystać do własnego przestawienia statusu.

W poniższych przykładach zamiast mojego identyfikator w skype używam: MY_SKYPE_ID

Aby status był dostępny trzeba w "Opcje" -> "Prywatność …

Chowanie napisu "NIEAKTUALNE" z oferty otodom.pl

Portal otodom.pl szczegóły nieaktualnej oferty przesłania półprzezroczystym prostokątem i napisem "NIEAKTUALNE" co nie pozwala zaznaczać i kopiować teksty oraz przeglądać zdjęcia. Wystarczy jednak nadać wspomnianym elementom własności display:none (CSS) np. korzystając z firebug w firefox aby zniknęły dając dostęp do danych. Ponieważ takie ustawienie jest trochę czasochłonne a …

« Page: 1 / 1 »