Search on blog:

Prędkość żółwia w Turtle

Normalnie żółw rysuje powoli każdą linię kawałek po kawałku (wykonująć wiele małych kroków)

import turtle

length = 1
for i in range(200):
  turtle.forward(length)
  turtle.right(90)
  length += 4

turtle.done()

Aby zmienić jego prędkość można użyć turtle.speed(liczba) gdzie 1 oznacza najwolniej, 10 szybko ale 0 oznacza najszybciej.

Można też używać wyrazów, które zastępują niektóre prędkości

 • “fastest”: 0
 • “fast”: 10
 • “normal”: 6
 • “slow”: 3
 • “slowest”: 1
import turtle

turtle.speed(0)
#turtle.speed('fastest')

length = 1
for i in range(200):
  turtle.forward(length)
  turtle.right(90)
  length += 4

turtle.done()

Każde rysowanie linii składa się z wielu małych kroków żółwia i po każdym kroku obraz w oknie jest odświeżany (aktualizowany) można jednak to zmienić i określić co ile kroków program ma odświeżyć obraz w oknie co potrafi lepiej przyspieszyć rysowanie

Przykładowo aktualizowanie obrazu co 10 kroków

turtle.tracer(10) # redraw scree every 10 moves.

Dla pewności na koniec można jeszcze wymusić aktualizację obrazu gdyby okazało się, że ostatnia część miała mniej niż 10 kroków i nie została wyświetlona

turtle.update() # update content on screen

Można także całkowicie pominąć odświeżanie obrazu w oknie co najbardziej przyspiesza rysowanie bo całkowicie pomija animację ruchu żółwia

turtle.tracer(False) # stop animation and don't update content on screen
import turtle

#turtle.tracer(10) # redraw scree every 10 moves.
turtle.tracer(False) # stop animation and don't update content on screen

length = 1
for i in range(200):
  turtle.forward(length)
  turtle.right(90)
  length += 4

turtle.update() # update content on screen

turtle.done()

Doc: turtle.speed(), turtle.tracer(), turtle.update()

Rysowanie w Turtle - Okno wprowadzania danych - textinput i numinput

WERSJA ROBOCZA WPISU

Turtle udostępnia dwa okienka do wprowadzania danych - textinput() i numinput()

textinput

(dokumentacja: textinput )

python - rysowanie w turtle - textinput

Składnia:

textinput(title, prompt)

title – string prompt – string
import turtle

napis = turtle.textinput('Opis figury', 'Napis')

print('Napis:', napis)

turtle.mainloop()

Okno pozwala na wpisanie dowolnego tekstu i zatwierdzenie klawiszem Enter lub przyciskiem Ok …

Rysowanie w Turtle - Płótno (Canvas) i funkcje Tkinter

WERSJA ROBOCZA WPISU

Moduł turtle jest zbudowane w oparciu o moduł tkinter i wykorzystuje jego obiekt Canvas (Płótno) do wyświetlania rysowanych elementów.

turtle pozwala nawet na bezpośredni dostęp do płótna - dzięki turtle.getcanvas() - co pozwala na wykorzystanie funkcji udostępnianych przez płótno w tkinter.

create_rectangle - kwadrat i prostokąt

Składnia:

canvas.create_rectangle …

Rysowanie w Turtle - inne

WERSJA ROBOCZA WPISU

Figury rekurencyjne

TODO:

Prędkość rysowania

Całkowite wyłączenie odświeżania obrazu - o czym nie napisali w dokumentacji.

turtle.tracer(False)

Zwykle wymaga to użycia także turtle.update() aby wymusić odświeżenie obrazu.

import turtle

#turtle.speed(0)
#turtle.delay(0)
#turtle.tracer(100,0)
turtle.tracer(False)

def wielobok(n …

Rysowanie w Turtle - Przykłady dostarczane z Pythonem

Moduł turtle zawiera kilka przykładów pokazującyh jego użycie. Część z przykładów nawet pokazuje kod źródłowy wykonywanych rysunków.

Podstawowy przykład

Podstawowy przykład można wywołać przez

$ python -m turtle

A oto co możemy zobaczyć

Rysunek 1

python turtle przykład 1

Rysunek 2

python turtle przykład 2

Nie jest jednak podany kod źródłowy, który wykonuje te rysunki.

Użycie __file__ pozwala poznać …

Rysowanie w Turtle - Wstęp

WERSJA ROBOCZA WPISU

Wstęp

W przykładach nie stosuje from <modul> import * aby było widać, z jakich modułów pochodzą jakie funkcje. Z powodu nieczytelności import * jest niezalecane także przez dokument PEP 8 -- Style Guide for Python Code <https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/) (wyszukaj `import *>`__.

W turle niektóre funkcje …

Rysowanie planu mieszkania za pomocą turtle w Pythonie

Rysowanie planu mieszkania z pomocą żółwika.

Przykład planu mieszkania w postaci współrzędnych początku i końca ściany.

Dla uwidocznienia ścian każda jest rysowana innym kolorem.

python turtle - żółwik rysuje plan mieszkania
import turtle

# współrzędne ścian (poczatek_x, poczatek_y, koniec_x, koniec_y)

mieszkanie = [
  # kuchnia
  (0, 0, 100, 0),
  (0, 0, 0, 100),
  (0, 100, 100, 100),

  # kuchnia - drzwi do korytarza …

« Page: 1 / 2 »