furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  Rysowanie w Turtle - Okno wprowadzania danych - textinput i numinput

  WERSJA ROBOCZA WPISU

  Turtle udostępnia dwa okienka do wprowadzania danych - textinput() i numinput()

  textinput

  (dokumentacja: textinput )

  python - rysowanie w turtle - textinput

  Składnia:

  textinput(title, prompt)

  title – string prompt – string
  import turtle
  
  napis = turtle.textinput('Opis figury', 'Napis')
  
  print('Napis:', napis)
  
  turtle.mainloop()
  

  Okno pozwala na wpisanie dowolnego tekstu i zatwierdzenie klawiszem Enter lub przyciskiem Ok …

  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Płótno (Canvas) i funkcje Tkinter

  WERSJA ROBOCZA WPISU

  Moduł turtle jest zbudowane w oparciu o moduł tkinter i wykorzystuje jego obiekt Canvas (Płótno) do wyświetlania rysowanych elementów.

  turtle pozwala nawet na bezpośredni dostęp do płótna - dzięki turtle.getcanvas() - co pozwala na wykorzystanie funkcji udostępnianych przez płótno w tkinter.

  create_rectangle - kwadrat i prostokąt

  Składnia:

  canvas.create_rectangle …
  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Kwadrat i Prostokąt

  Kwadrat

  (ang: square)

  Aby narysować kwadrat należy cztery razy powtórzyć: narysuj bok, skręć w prawo (lub lewo) o 90 stopni.

  Podczas rysowania żółw w sumie wykonuje obrót o 360 stopni a ponieważ robi 4 skręty więc każdy z nich ma 360/4 = 90 stopni.

  import turtle
  
  turtle.forward(300)
  turtle …
  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Trójkąt

  Trójkąt równoboczny

  (ang: equilateral triangle)

  Aby narysować trójkąt równoboczny należy powtórzyć trzy razy: narysuj bok, skręć w prawo (lub lewo) o 120 stopni.

  Podczas rysowania żółw w sumie wykonuje obrót o 360 stopni a ponieważ robi 3 skręty więc każdy z nich ma 360/3 = 120 stopni.

  import turtle
  
  turtle …
  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Rysowanie online w przeglądarce

  WERSJA ROBOCZA WPISU

  trinket.io

  Strona pozwala na uruchamianie kodu w Pythonie

  trinket.io

  Przykład: https://trinket.io/python/7975ecf32f

  repl.it

  Strona pozwala na uruchamianie kodu w Pythonie

  repl.it/languages/python_turtle

  Przykład: https://repl.it/repls/SugaryQueasyPublisher

  transcrypt.org

  Jest to konwerser kodu Pythona do JavaScript, który można …

  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Schodki

  WERSJA ROBOCZA WPISU
  import turtle
  
  turtle.tracer(2)#False)
  
  def up():
    for _ in range(10):
      turtle.forward(10)
      turtle.left(90)
      turtle.forward(10)
      turtle.left(-90)
  
  def down():
    for _ in range(10):
      turtle.forward(10)
      turtle.left(-90)
      turtle.forward(10)
      turtle.left(90)
  
  def example1():
    for …
  więcej »

  Rysowanie w Turtle - inne

  WERSJA ROBOCZA WPISU

  Figury rekurencyjne

  TODO:

  Prędkość rysowania

  Całkowite wyłączenie odświeżania obrazu - o czym nie napisali w dokumentacji.

  turtle.tracer(False)
  

  Zwykle wymaga to użycia także turtle.update() aby wymusić odświeżenie obrazu.

  import turtle
  
  #turtle.speed(0)
  #turtle.delay(0)
  #turtle.tracer(100,0)
  turtle.tracer(False)
  
  def wielobok(n …
  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Okrąg, Łuk, Koło i Elipsa

  WERSJA ROBOCZA WPISU

  Okrąg

  Do rysowania okręgu służy funkcja circle().

  Dokumentacja: turtle - circle()

  turtle.circle(radius, extent=None, steps=None)
  
  radius
  • promień okręgu czyli odległość okręgu od jego środka.
  • jeśli promień jest dodatni to środek okręgu będzie na lewo od pozycji żółwia (w odległości radius) a żółw będzie poruszał się …
  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Przykłady dostarczane z Pythonem

  Moduł turtle zawiera kilka przykładów pokazującyh jego użycie. Część z przykładów nawet pokazuje kod źródłowy wykonywanych rysunków.

  Podstawowy przykład

  Podstawowy przykład można wywołać przez

  $ python -m turtle
  

  A oto co możemy zobaczyć

  Rysunek 1

  python turtle przykład 1

  Rysunek 2

  python turtle przykład 2

  Nie jest jednak podany kod źródłowy, który wykonuje te rysunki.

  Użycie __file__ pozwala poznać …

  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Romb, Trapez i Gwiazda

  WERSJA ROBOCZA WPISU

  Romb

  (ang: rhombus)

  import turtle
  
  for _ in range(2):
    turtle.forward(100)
    turtle.left(90-45)
    turtle.forward(50)
    turtle.left(90+45)
  
  turtle.mainloop()
  

  Trapez

  (ang: trapezoid)

  import turtle
  import math
  
  a = 50
  b = math.sqrt((a**2)/2)
  b = 100 - 2*b
  turtle.forward …
  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Wstęp

  WERSJA ROBOCZA WPISU

  Wstęp

  W przykładach nie stosuje from <modul> import * aby było widać, z jakich modułów pochodzą jakie funkcje. Z powodu nieczytelności import * jest niezalecane także przez dokument PEP 8 -- Style Guide for Python Code <https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/) (wyszukaj `import *>`__.

  W turle niektóre funkcje …

  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Wielobok

  WERSJA ROBOCZA WPISU

  Wielobok foremny

  (ang: regular polygon)

  Chcemy narysować figurę o N bokach. Tak jak poprzednio podczas rysowania żółw musi wykonać obrót o 360 stopni a ponieważ ma zrobić N skrętów więc każdy z nich musi mieć 360/N stopni.

  Pięciobok foremny będzie wymagał pięciu obrotów o 360/5 …

  więcej »

  Rysowanie w Turtle - Okrąg, Łuk, Koło i Elipsa

  WERSJA ROBOCZA WPISU

  Okrąg

  Do rysowania okręgu służy funkcja circle().

  Dokumentacja: turtle - circle()

  turtle.circle(radius, extent=None, steps=None)
  
  radius
  • promień okręgu czyli odległość okręgu od jego środka.
  • jeśli promień jest dodatni to środek okręgu będzie na lewo od pozycji żółwia (w odległości radius) a żółw będzie poruszał się …
  więcej »

  Rysowanie planu mieszkania za pomocą turtle w Pythonie

  Rysowanie planu mieszkania z pomocą żółwika.

  Przykład planu mieszkania w postaci współrzędnych początku i końca ściany.

  Dla uwidocznienia ścian każda jest rysowana innym kolorem.

  python turtle - żółwik rysuje plan mieszkania
  import turtle
  
  # współrzędne ścian (poczatek_x, poczatek_y, koniec_x, koniec_y)
  
  mieszkanie = [
    # kuchnia
    (0, 0, 100, 0),
    (0, 0, 0, 100),
    (0, 100, 100, 100),
  
    # kuchnia - drzwi do korytarza …
  więcej »

  Rysowanie kolorowego okręgu z turtle w Pythonie

  Oto rysowanie okręgu za pomocą wycinków o różnych kolorach.

  turtle.circle(promień, wielkość_wycinka_w_stopniach)
  
  python turtle - żółwik rysuje kolorowy okrąg
  import turtle
  
  # kolory kolejnych wycinków okręgu
  
  colors = [
    "#880000", "#884400", "#888800", "#008800",
    "#008888", "#000088", "#440088", "#880088"
  ]
  
  # wyliczenie jaki wycinek okręgu (w stopniach) będzie zajmował każdy kolor.
  # (okrąg ma 360 stopni a ilość kolorów jest `len(colors)`)
  
  angle = 360 …
  więcej »

  Rysowanie kwiatka z użyciem żółwika w Pythonie

  python turtle - żółwik rysuje kwiatek
  import turtle
  
  for _ in range(36):
    turtle.forward(100) # odległość w pikselach
    turtle.left(110)  # kąt w stopniach
  
  turtle.mainloop()
  

  Można to zamienić na funkcję

  import turtle
  
  def kwiatek():
    for _ in range(36):
      turtle.forward(100) # odległość w pikselach
      turtle.left(110)  # kąt w stopniach
  
  kwiatek()
  
  turtle.mainloop …
  więcej »

Strona: 1 / 1

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury