Search on blog:

Rysowanie w Turtle - trójkąt, kwadrat, okrąg i inne figury

WERSJA ROBOCZA WPISU

Figury rekurencyjne

TODO

Prędkość rysowania

import turtle

#turtle.speed(0)
#turtle.delay(0)
#turtle.tracer(100,0)
turtle.tracer(False)

def wielobok(n):
   kat = 360 / n
   for _ in range(n):
       turtle.forward(100)
       turtle.left(kat)

for n in range(3, 16):
    wielobok(n)

turtle.update()

turtle.mainloop()

Całkowite wyłączenie odświeżania obrazu - o czym nie napisali w dokumentacji.

turtle.tracer(False)

Może to wymagać użycia turtle.update() aby wymusić odświeżenie obrazu.

Łączenie kilku figur

TODO

Podnoszenie i opuszczanie pióra

TODO

Zmiana położenia według X,Y

TODO

Kolory

TODO

Wypełnianie kolorem

TODO

Obsługa klawiszy

TODO

Obsługa myszy

TODO

If you like it
Buy a Coffee