furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

Rysowanie w Turtle - Romb, Trapez i Gwiazda

WERSJA ROBOCZA WPISU

Romb

(ang: rhombus)

import turtle

for _ in range(2):
    turtle.forward(100)
    turtle.left(90-45)
    turtle.forward(50)
    turtle.left(90+45)

turtle.mainloop()

Trapez

(ang: trapezoid)

import turtle
import math

a = 50
b = math.sqrt((a**2)/2)
b = 100 - 2*b
turtle.forward(100)
turtle.left(90+45)
turtle.forward(a)
turtle.left(90-45)
turtle.forward(b)
turtle.left(90-45)
turtle.forward(a)
turtle.left(90+45)

turtle.mainloop()
Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury