Search on blog:

Rysowanie w Turtle - Romb, Trapez i Gwiazda

WERSJA ROBOCZA WPISU

Romb

(ang: rhombus)

import turtle

for _ in range(2):
    turtle.forward(100)
    turtle.left(90-45)
    turtle.forward(50)
    turtle.left(90+45)

turtle.mainloop()

Trapez

(ang: trapezoid)

import turtle
import math

a = 50
b = math.sqrt((a**2)/2)
b = 100 - 2*b
turtle.forward(100)
turtle.left(90+45)
turtle.forward(a)
turtle.left(90-45)
turtle.forward(b)
turtle.left(90-45)
turtle.forward(a)
turtle.left(90+45)

turtle.mainloop()
If you like it
Buy a Coffee