Search on blog:

Rysowanie w Turtle - inne

WERSJA ROBOCZA WPISU

Figury rekurencyjne

TODO:

Prędkość rysowania

Całkowite wyłączenie odświeżania obrazu - o czym nie napisali w dokumentacji.

turtle.tracer(False)

Zwykle wymaga to użycia także turtle.update() aby wymusić odświeżenie obrazu.

import turtle

#turtle.speed(0)
#turtle.delay(0)
#turtle.tracer(100,0)
turtle.tracer(False)

def wielobok(n):
   kat = 360 / n
   for _ in range(n):
       turtle.forward(100)
       turtle.left(kat)

for n in range(3, 16):
    wielobok(n)

turtle.update()

turtle.mainloop()

Łączenie kilku figur

TODO:

Podnoszenie i opuszczanie pióra

TODO:

Zmiana położenia według X,Y

TODO:

Kolory

TODO:

Wypełnianie kolorem

TODO:

Obsługa klawiszy

TODO:

Obsługa myszy

TODO:

If you like it
Buy a Coffee