furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

Rysowanie w Turtle - inne

WERSJA ROBOCZA WPISU

Figury rekurencyjne

TODO:

Prędkość rysowania

Całkowite wyłączenie odświeżania obrazu - o czym nie napisali w dokumentacji.

turtle.tracer(False)

Zwykle wymaga to użycia także turtle.update() aby wymusić odświeżenie obrazu.

import turtle

#turtle.speed(0)
#turtle.delay(0)
#turtle.tracer(100,0)
turtle.tracer(False)

def wielobok(n):
   kat = 360 / n
   for _ in range(n):
       turtle.forward(100)
       turtle.left(kat)

for n in range(3, 16):
    wielobok(n)

turtle.update()

turtle.mainloop()

Łączenie kilku figur

TODO:

Podnoszenie i opuszczanie pióra

TODO:

Zmiana położenia według X,Y

TODO:

Kolory

TODO:

Wypełnianie kolorem

TODO:

Obsługa klawiszy

TODO:

Obsługa myszy

TODO:

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury