blog.furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

Rysowanie planu mieszkania za pomocą turtle w Pythonie

Rysowanie planu mieszkania z pomocą żółwika.

Przykład planu mieszkania w postaci współrzędnych początku i końca ściany.

Dla uwidocznienia ścian każda jest rysowana innym kolorem.

#!/usr/bin/env python
#-*- coding: utf-8 -*-

import turtle

# współrzędne ścian (poczatek_x, poczatek_y, koniec_x, koniec_y)
mieszkanie = [
  # kuchnia
  (0, 0, 100, 0),
  (0, 0, 0, 100),
  (0, 100, 100, 100),
  # kuchnia - drzwi do korytarza
  (100, 100, 100, 80),
  (100, 0, 100, 40),
  # korytarz - drzwi wyjsciowe
  (100, 0, 120, 0),
  (160, 0, 180, 0),  
  # korytarz
  (180, 0, 180, 100),
  # korytarz - drzwi do pokoju
  (180, 100, 160, 100),  
  (100, 100, 120, 100),
  # pokoj
  (0, 100, 0, 200),  
  (0, 200, 180, 200),  
  (180, 200, 180, 100),  
]

# kolory ścian
colors = [
  "#880000", "#884400", "#888800", "#008800",
  "#008888", "#000088", "#440088", "#880088"
]
colors_count = len(colors)
colors_selected = 0

# kasowanie poprzednich ustawień
turtle.reset()
turtle.clear()
turtle.speed(0)

# grubość ścian
turtle.width(5)

# rysowanie kolejnych ścian różnymi kolorami
for sciana in mieszkanie:

  # współrzędne końców ściany
  x1, y1, x2, y2 = sciana

  # ustawienie koloru
  turtle.color(colors[colors_selected])

  # przesuniecie do początku - bez rysowania
  turtle.penup()
  turtle.setpos(x1, y1)

  # przesuniecie do końca - z rysowaniem
  turtle.pendown()
  turtle.setpos(x2, y2)

  # kolejny kolor modulo ilość kolorów
  colors_selected = (colors_selected + 1) % colors_count

# schowanie żółwika
turtle.hideturtle()
żółwik rysuje plan mieszkania
Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury