Search on blog:

Rysowanie planu mieszkania za pomocą turtle w Pythonie

Rysowanie planu mieszkania z pomocą żółwika.

Przykład planu mieszkania w postaci współrzędnych początku i końca ściany.

Dla uwidocznienia ścian każda jest rysowana innym kolorem.

python turtle - żółwik rysuje plan mieszkania
import turtle

# współrzędne ścian (poczatek_x, poczatek_y, koniec_x, koniec_y)

mieszkanie = [
  # kuchnia
  (0, 0, 100, 0),
  (0, 0, 0, 100),
  (0, 100, 100, 100),

  # kuchnia - drzwi do korytarza
  (100, 100, 100, 80),
  (100, 0, 100, 40),

  # korytarz - drzwi wyjsciowe
  (100, 0, 120, 0),
  (160, 0, 180, 0),

  # korytarz
  (180, 0, 180, 100),

  # korytarz - drzwi do pokoju
  (180, 100, 160, 100),
  (100, 100, 120, 100),

  # pokoj
  (0, 100, 0, 200),
  (0, 200, 180, 200),
  (180, 200, 180, 100),
]

# kolory ścian

colors = [
  "#880000", "#884400", "#888800", "#008800",
  "#008888", "#000088", "#440088", "#880088"
]

colors_count = len(colors)
selected_colors = 0

# grubość ścian
turtle.width(5)

# rysowanie kolejnych ścian różnymi kolorami

for sciana in mieszkanie:

  # współrzędne końców ściany

  x1, y1, x2, y2 = sciana

  # ustawienie koloru

  turtle.color(colors[selected_colors])

  # przesuniecie do początku - bez rysowania

  turtle.penup()
  turtle.setpos(x1, y1)

  # przesuniecie do końca - z rysowaniem

  turtle.pendown()
  turtle.setpos(x2, y2)

  # kolejny kolor 'modulo' ilość kolorów

  selected_colors = (selected_colors + 1) % colors_count

# schowanie żółwika

turtle.hideturtle()

# obsługa zdarzeń (aby dało się zamknąć okienko)

turtle.mainloop()

Podobne wpisy

Starsze:

Nowsze:

Wpisy jeszcze nie gotowe:

Figury

Turtle i Tkinter

Internet

Inne

SPIS (czyli powyższe linki na osobnej stronie)

If you like it
Buy a Coffee