Search on blog:

Rysowanie kwiatka z użyciem żółwika w Pythonie

python turtle - żółwik rysuje kwiatek
import turtle

for _ in range(36):
  turtle.forward(100) # odległość w pikselach
  turtle.left(110)  # kąt w stopniach

turtle.mainloop()

Można to zamienić na funkcję

import turtle

def kwiatek():
  for _ in range(36):
    turtle.forward(100) # odległość w pikselach
    turtle.left(110)  # kąt w stopniach

kwiatek()

turtle.mainloop()

I wtedy można wykonać wiele kwiatków

python turtle - żółwik rysuje wiele kwiatków
import turtle

def kwiatek():
  for _ in range(36):
    turtle.forward(100) # odległość w pikselach
    turtle.left(110)  # kąt w stopniach

for _ in range(6):
  kwiatek()
  turtle.left(60)

turtle.mainloop()

Jeśli rysunek powstaje zbyt długo to na można przyspieszyć żółwia dodając na początku turtle.speed(0)

import turtle

turtle.speed(0)

# ... reszta kodu ...

turtle.mainloop()

lub całkowicie wyłączyć animację dając na początek turtle.tracer(False) a na koniec turtle.update()

import turtle

turtle.tracer(False)

# ... reszta kodu ...

turtle.update()

turtle.mainloop()

Podobne wpisy

Starsze:

Nowsze:

Wpisy jeszcze nie gotowe:

Figury

Turtle i Tkinter

Internet

Inne

SPIS (czyli powyższe linki na osobnej stronie)

If you like it
Buy a Coffee