Search on blog:

Rysowanie kolorowego okręgu z turtle w Pythonie

Oto rysowanie okręgu za pomocą wycinków o różnych kolorach.

turtle.circle(promień, wielkość_wycinka_w_stopniach)
python turtle - żółwik rysuje kolorowy okrąg
import turtle

# kolory kolejnych wycinków okręgu

colors = [
  "#880000", "#884400", "#888800", "#008800",
  "#008888", "#000088", "#440088", "#880088"
]

# wyliczenie jaki wycinek okręgu (w stopniach) będzie zajmował każdy kolor.
# (okrąg ma 360 stopni a ilość kolorów jest `len(colors)`)

angle = 360/len(colors)

# grubość rysowanej kreski

turtle.width(10)

# rysowanie kolejnych odcinków okręgu

for color in colors:

  # zmiana koloru

  turtle.color(color)

  # rysowanie wycinka koła o promieniu 100 i zadanym kącie

  turtle.circle(100, angle)

# obsługa zdarzeń (aby dało się zamknąć okienko)

turtle.mainloop()

Użycie grubszej kreski i powtórzenie pierwszego koloru na końcu pozwala uzyskać nakładanie się odcinków.

python turtle - żółwik rysuje kolorowy okrąg
import turtle

# kolory kolejnych wycinków okręgu

colors = [
  "#880000", "#884400", "#888800", "#008800",
  "#008888", "#000088", "#440088", "#880088"
]

# wyliczenie jaki kąt (wycinek okręgu) będzie zajmował każdy kolor
# (okrąg ma 360 stopni a ilość kolorów jest `len(colors)`)

angle = 360/len(colors)

# grubość rysowanej kreski

turtle.width(50)

# rysowanie kolejnych odcinków okręgu

for color in colors:

  # zmiana koloru

  turtle.color(color)

  # rysowanie wycinka koła o promieniu 100 i zadanym kącie

  turtle.circle(100, angle)

# zmiana na początkowy kolor

turtle.color(colors[0])

# rysowanie bardzo małego wycinka aby uzyskać efekt
# nałożenia pierwszego wycinka na ostatni

turtle.circle(100, 1)

# obsługa zdarzeń (aby dało się zamknąć okienko)

turtle.mainloop()

Podobne wpisy

Starsze:

Nowsze:

Wpisy jeszcze nie gotowe:

Figury

Turtle i Tkinter

Internet

Inne

SPIS (czyli powyższe linki na osobnej stronie)

If you like it
Buy a Coffee