Search on blog:

Rysowanie kolorowego okręgu z turtle w Pythonie

Oto rysowanie okręgu za pomocą wycinków o różnych kolorach.

turtle.circle(promień, wielkość_wycinka_w_stopniach)
python turtle - żółwik rysuje kolorowy okrąg
import turtle

# kolory kolejnych wycinków okręgu

colors = [
    "#880000", "#884400", "#888800", "#008800",
    "#008888", "#000088", "#440088", "#880088"
]

# wyliczenie jaki wycinek okręgu (w stopniach) będzie zajmował każdy kolor.
# (okrąg ma 360 stopni a ilość kolorów jest `len(colors)`)

angle = 360 …

« Page: 2 / 2 »