Search on blog:

Tworzenie gier 2D w Pythonie

Lista nie zawiera informacji o modułach do gier 3D

Moduły popularne

 • PyGame - oparty na bibliotece SDL 1.2
  • (plus) pozwala na proste rozpoczęcie tworzenia gry
  • (minus) pozwala na pisanie chaotycznego kodu bez użycia klas i potem takie potworki straszą w pytaniach na StackOverflow.com
 • PySDL2 - oparty na bibliotece SDL 2.0, która wprowadza wiele zmian - programowanie obiektowe, stosowanie wzorców projektowych.
 • PySFML - podobny do PyGame - oparty na bibliotece SFML

Moduły znane mi ze słyszenia

 • Pyglet - właściwie nie jest to nazywane modułem do tworzenia gier (ale SDL też nie jest nazywane biblioteką do tworzenia gier) a do tego nie jest rozwijany od dłuższego czasu
 • PyAllegro - oparta na bibliotece Allegro znanej wśród programistów C/C++ i obsługującej wiele platform - w tym podobno mobilne oraz mniej znanen jak BeOS, QNX, Solaris, Irix

Moduły nieznane mi

 • cocos2d - (nazwa jak Cocos2D dla iOS) - wykorzystuje Pyglet
 • Ignifuga - wieloplatformowa - w tym podobno mobilne

Urządzenia Mobilne

 • Kivy - wykorzystuje PyGame

Książki on-line

Dokumentacja Pythona

If you like it
Buy a Coffee