Bartłomiej 'furas' Burek
furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

PyGame rysowanie tła w szachownicę

python pygame - draw background checkerboard
import pygame

# --- constants --- (UPPER_CASE_NAMES)

SCREEN_WIDTH = 800
SCREEN_HEIGHT = 600

FPS = 25

BLACK = (0, 0, 0)
WHITE = (255, 255, 255)
GREEN = (0, 255, 0)
RED  = (255, 0, 0)
RED  = (255, 0, 0)
BLUE  = (0, 0, 255)
YELLOW = (255,255,0)

GRAY_1 = (128,128,128)
GRAY_2 = (192,192,192)

# --- main ---

pygame.init()

screen = pygame.display.set_mode( (SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT) )

# ---

background = pygame.surface.Surface(screen.get_size())

color = GRAY_1
for x in range(0, SCREEN_WIDTH, 40):
  for y in range(0, SCREEN_HEIGHT, 40):
    pygame.draw.rect(background, color, [x, y, 40, 40])
    if color == GRAY_1:
      color = GRAY_2
    else:
      color = GRAY_1

# ---

surface = pygame.surface.Surface(screen.get_size())
surface.set_colorkey([0,0,0])

pygame.draw.polygon(surface, RED,  [(300,100), (400,300), (500,100)])
pygame.draw.polygon(surface, RED,  [(300,100), (400,300), (500,100)])
pygame.draw.polygon(surface, GREEN, [(300,300), (400,300), (500,300)])
pygame.draw.polygon(surface, BLUE,  [(300,100), (400,300), (300,300)])
pygame.draw.polygon(surface, YELLOW, [(500,100), (400,300), (500,300)])

lower = True
alpha = 255

# --- mainloop ---

clock = pygame.time.Clock()

running = True
while running:

  # --- events ---

  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      running = False

    elif event.type == pygame.KEYUP:
      if event.key == pygame.K_ESCAPE:
        running = False

  # --- changes ---

  if lower:
    alpha -= 10
    if alpha <= 10:
      lower = False
  else: 
    alpha += 10
    if alpha >= 250:
      lower = True

  surface.set_alpha(alpha)

  # --- draws ---

  screen.blit(background, (0,0))

  screen.blit(surface, (0,0))

  pygame.display.flip()

  # --- FPS ---

  ms = clock.tick(FPS)
  #pygame.display.set_caption('{}ms'.format(ms)) # 40ms for 25FPS, 16ms for 60FPS
  fps = clock.get_fps()
  pygame.display.set_caption('FPS: {}'.format(fps))

# --- end ---

pygame.quit()
Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury