Bartłomiej 'furas' Burek
furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

PyGame: Wyświetlenie obrazka na ekranie

Najpierw trzeba wczytać obrazek

image = pygame.image.load('image.jpg')

Następnie trzeba wysłać obrazek do bufora (który reprezentuje powierzchnię ekranu/okna)

screen.blit(image, (0, 0)) # draw in buffer

Na koniec należy wysłać bufor na ekran/okno (po narysowaniu wszystkich elementów w buforze)

pygame.display.flip() # send buffer on screen

PyGame używa podwójny bufor (double buffering) aby zapobiegać mruganiu ekranu (image flickering)

Dla pojedyńczego statycznego obrazka można to zrobić przed główną pętla/pętla obsługi zdarzeń (mainloop/event loop)

#import sys
import pygame

# --- constants --- (UPPER_CASE_NAMES)

SCREEN_WIDTH = 800
SCREEN_HEIGHT = 600

# --- main --- (lower_case_names)

pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode( (SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT) )

image = pygame.image.load('/home/furas/Obrazy/images/image.jpg') 

screen.blit(image, (0, 0))
pygame.display.flip()

# --- mainloop ---

running = True
while running:

  # --- events ---

  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT: # exit on clicking button [X]
      running = False

# --- end ---

pygame.quit()
#sys.quit()

Ale normalnie używa się tego wewnątrz głównej pętli aby zmieniać obrazek lub inne elementy w celu tworzenia animacji.

#import sys
import pygame

# --- constants --- (UPPER_CASE_NAMES)

SCREEN_WIDTH = 800
SCREEN_HEIGHT = 600
BLACK = (0, 0, 0)
WHITE = (255, 255, 255)
FPS = 25 # frames per seconds

# --- classes --- (CamelCaseNames)

# empty

# --- functions --- (lower_case_names)

# empty

# --- main --- (lower_case_names)

pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode( (SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT) )

image = pygame.image.load('image.jpg') #.convert()

# --- mainloop ---

clock = pygame.time.Clock()

running = True
while running:

  # --- events ---

  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT: # exit on clicking button [X]
      running = False

    elif event.type == pygame.KEYUP:
      if event.key == pygame.K_ESCAPE: # exit on pressing ESC
        running = False

  # --- draws ---

  screen.fill(BLACK) # clear screen
  screen.blit(image, (0, 0)) # draw in buffer
  pygame.display.flip() # send buffer on screen

  # --- FPS ---

  clock.tick(FPS) # slow down to 25 FPS

# --- end ---

pygame.quit()
#sys.quit()
Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury