Bartłomiej 'furas' Burek
furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

PyGame Example: object bounces on border [GB]

import pygame

# --- constanst --- (UPPER_CASE_NAMES)

RED = (255, 0, 0)
BLACK = (0, 0, 0)

WIDHT = 500
HEIGHT = 500

# --- main ---

speed = 10

pygame.init()

window = pygame.display.set_mode((WIDHT, HEIGHT))

item = pygame.Rect(0, 0, 50, 50)
item.centery = HEIGHT//2

clock = pygame.time.Clock()
running = True
while running:

  # - events -

  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      running = False

  # - updates - (without draws)

  item.x += speed

  if item.right >= WIDHT:
    speed = -speed
  if item.left <= 0:
    speed = -speed

  # - draws - (without updates)

  window.fill(BLACK)
  pygame.draw.rect(window, RED, item, 2)
  pygame.display.update()

  clock.tick(60)

# - end -
pygame.quit()
Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury