Bartłomiej 'furas' Burek
furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

  Tkinter PandasTable Examples [GB]

  It is few examples how to use pandastable to create table in tkinter with data from pandas dataframe.

  Installation

  pip install pandastable
  

  Dependencies

  • numpy
  • pandas
  • matplotlib
  • numexpr

  Optional dependencies

  • statsmodels
  • seaborn (requires scipy)

  Doc: https://pandastable.readthedocs.io/

  Standard Examples

  In documentation you can find few examples

  Minimal Example

  It …

  [ more | więcej ]

  Tkinter Example: use Checkbutton to start and stop timer [GB]

  When you select Checkbutton then it start timer (but without displayint it).

  When you deselect Checkbutton then it stop timer and display time cumulated with previous time

  import tkinter as tk
  import time
  
  # --- functions ---
  
  def func():
    global total
    global time_start
  
    if cb_var.get():
      time_start = time.time()
    else:
      total += (time.time …
  [ more | więcej ]

  Tkinter Example: use many Checkbuttons with IntVar or StringVars [GB]

  It uses dictionary to keep many IntVar which are used with Checkbutton

  import tkinter as tk
  
  # --- functions ---
  
  def confirm():
    for key, item in all_int_vars.items():
      if item.get() == 1:
        print(key)
  
  # --- main ---
  
  items = ['pizza', 'breadsticks', 'wings', 'CocaCola', 'brownie'] 
  
  root = tk.Tk()
  
  all_int_vars = {item:tk.IntVar() for item in items}
  
  for …
  [ more | więcej ]

  Tkinter Example: use pynput keyboard listener [GB]

  In documentation you can see example for pynput Monitoring The keyboard

  with keyboard.Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener:
    listener.join()
  

  which blocks code but you can put code between lines

  with keyboard.Listener(on_press=on_press, on_release=on_release) as listener:
  
    # ... your code ...
  
    listener.join()
  

  or you can run it …

  [ more | więcej ]

  Tkinter Przykład: użycie Checkbutton do uruchomienia i zatrzymania timera

  Gdy zaznaczysz Checkbutton wtedy timer zostanie uruchomiony (bez wyświetlania czasu).

  Gdy oznaczysz Checkbutton wtedy timer zostanie zatrzymany i wyświetlony czas zsumowany z porzedmini czasmi.

  import tkinter as tk
  import time
  
  # --- functions ---
  
  def func():
    global total
    global time_start
  
    if cb_var.get():
      time_start = time.time()
    else:
      total += (time.time() - time_start)
      label['text …
  [ more | więcej ]

  Tkinter Przykład: użycie wielu Checkbutton wraz z IntVar lub StringVar

  Przykład wykorzystuje słownik (dictionary) do przechowywania wielu IntVar, które są przypisane do Checkbutton

  import tkinter as tk
  
  # --- functions ---
  
  def confirm():
    for key, item in all_int_vars.items():
      if item.get() == 1:
        print(key)
  
  # --- main ---
  
  items = ['pizza', 'breadsticks', 'wings', 'CocaCola', 'brownie'] 
  
  root = tk.Tk()
  
  all_int_vars = {item:tk.IntVar() for item in items …
  [ more | więcej ]

« Strona: 2 / 5 »

Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury