Bartłomiej 'furas' Burek
furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

Tkinter Przykład: użycie after() aby dodać do Listbox z Scrollbar

Przykład pokazuje jak stworzyć Listbox z Scrollbar (po prawej stronie) oraz jak użyć after() aby dodać nowy element do listy co 1000ms (1s).

Nowy element nie wymaga '\n'

import tkinter as tk
import time

# --- functions ---

def add_line():
    listbox.insert('end', time.strftime("%H:%M:%S"))
    root.after(1000, add_line) # run again after 1000ms (1s)

# --- main ---

root = tk.Tk()

scrollbar = tk.Scrollbar(root)
scrollbar.pack(side='right', fill='y')

listbox = tk.Listbox(root, yscrollcommand=scrollbar.set)
listbox.pack(side='left', fill='both')

scrollbar.config(command=listbox.yview)

add_line() # run first time
root.mainloop()
Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury