Search on blog:

Użycie strzałki w dół aby przeskoczyć z ostatniego do pierwszego wiersza w Treeview

Kod używa bind() aby wywołać funkcję gdy zostaje wciśnieta strzałka w dół Down w Treeview.

Funkcja sprawdza czy jesteśmy w ostatnim wierszu

last = tree.get_children()[-1]
if tree.focus() == last:

i przenosi fokus oraz selekcje do pierwszego wiersza, oraz przewija okno do tego wiersza. Wysyła także napis "break" aby Treeview nie użył tego zdarzenia do przejścia z pierwszego do drugiego wiersza.

first = tree.get_children()[0]

tree.selection_set(first) # move selection
tree.focus(first) # move focus

tree.see(first) # scroll to show it

return "break" # don't send event to TreeView

Podobna funkcja jest dla strzałki w górę Up aby przeskoczyć z pierwszego do ostatniego wiersza.

import tkinter as tk
from tkinter import ttk

# --- functions ---

def jump_to_first(event):
  last = tree.get_children()[-1]
  if tree.focus() == last:
    first = tree.get_children()[0]
    tree.selection_set(first) # move selection
    tree.focus(first) # move focus
    tree.see(first) # scroll to show it
    return "break" # don't send event to TreeView

def jump_to_last(event):
  first = tree.get_children()[0]
  if tree.focus() == first:
    last = tree.get_children()[-1]
    tree.selection_set(last) # move selection
    tree.focus(last) # move focus
    tree.see(last) # scroll to show it
    return "break" # don't send event to TreeView

# --- main ---

root = tk.Tk()

tree = ttk.Treeview(root)
tree.pack()

tree.bind('<Down>', jump_to_first)
tree.bind('<Up>', jump_to_last)

# create many rows so it will have to scroll them 
for x in range(1, 21):
  tree.insert('', 'end', text='Row {:02}'.format(x))

root.mainloop()
If you like it
Buy a Coffee