Bartłomiej 'furas' Burek
furas.pl
# prywatne notatki - Python, Linux, Machine Learning, etc.

Tkinter Example: use Checkbutton to start and stop timer [GB]

When you select Checkbutton then it start timer (but without displayint it).

When you deselect Checkbutton then it stop timer and display time cumulated with previous time

import tkinter as tk
import time

# --- functions ---

def func():
  global total
  global time_start

  if cb_var.get():
    time_start = time.time()
  else:
    total += (time.time() - time_start)
    label['text'] = 'Total: {:.2f}s'.format(total)

# --- main ---

total = 0
time_start = 0

root = tk.Tk()

cb_var = tk.BooleanVar()

label = tk.Label(root, text='Total: 0.00s')
label.pack()

cb = tk.Checkbutton(root, text='Running ...', variable=cb_var, command=func)
cb.pack()

root.mainloop()
Książki: python-dla-kazdego-podstawy-programowania python-wprowadzenie python-leksykon-kieszonkowy python-receptury python-programuj-szybko-i-wydajnie python-projekty-do-wykorzystania black-hat-python-jezyk-python-dla-hackerow-i-pentesterow efektywny-python-59-sposobow-na-lepszy-kod tdd-w-praktyce-niezawodny-kod-w-jezyku-python aplikacje-internetowe-z-django-najlepsze-receptury