Search on blog:

Wyszukiwanie w Linux pakietu zawierającego brakujący plik dla Pythona

Program apt-file pozwala wyszukać pakiet, który zawiera brakujący plik.


Instalacja

$ sudo apt-get install apt-file
$ sudo apt-file update

Wyszukiwanie pliku X11/extensions/XTest.h wymaganego przez moduł pythona autopy

$ sudo apt-file search "X11/extensions/XTest.h"

libxtst-dev: /usr/include/X11/extensions/XTest.h

Wyszukiwanie z użyciem regex pliku kończącego się na …

Przycinanie nazwy pliku i katalogu w Bash

Bash ma wiele ciekawych możliwości, które pozwalają zrobić wiele rzeczy bez odwoływania się do innych programów.

Przykład działań na tekście np. na ścieżce do pliku

Przykładowa zmienna do prezentacji

$ a=/home/uzytkownik/skrypt.123.py
  • wypisanie zmiennej
$ echo $a
/home/uzytkownik/skrypt.123.py
  • wypisanie zmiennej - alteratywny sposób
$ echo ${a …

« Page: 2 / 2 »