Search on blog:

Wyszukiwanie w Linux pakietu zawierającego brakujący plik dla Pythona

Program apt-file pozwala wyszukać pakiet, który zawiera brakujący plik.


Instalacja

$ sudo apt-get install apt-file
$ sudo apt-file update

Wyszukiwanie pliku X11/extensions/XTest.h wymaganego przez moduł pythona autopy

$ sudo apt-file search "X11/extensions/XTest.h"

libxtst-dev: /usr/include/X11/extensions/XTest.h

Wyszukiwanie z użyciem regex pliku kończącego się na /Python.h

$ sudo apt-file search -x /Python.h$

libpython2.7-dbg: /usr/include/python2.7_d/Python.h
libpython2.7-dev: /usr/include/python2.7/Python.h
libpython3.4-dbg: /usr/include/python3.4dm/Python.h
libpython3.4-dev: /usr/include/python3.4m/Python.h
pypy-dev: /usr/lib/pypy/include/Python.h
If you like it
Buy a Coffee