Search on blog:

Python: Jak użyć AJAX w Flask za pomocą jQuery.

W kodzie są dwa problemy:

 • HTML nie był serwowany z flask/serwera. I przeglądarka mogła blokować to z powodu bezpieczeństwa. Wstawiłem HTML bezpośrednio do funkcji index() ale później można by użyć render_template("filename.html")

 • zapomniałes wczytać bibliotekę jQuery.

Inne: Flask - Calling python function on button OnClick event

from flask import Flask, jsonify
from flask_cors import CORS, cross_origin


app = Flask(__name__)
CORS(app, support_credentials=True)


@app.route('/')
def index():
  return """
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>

<script type=text/javascript>
  $(function() {
   $('a#sender').bind('click', function() {
    $.getJSON('/background_process_test',
     function(data) {
      console.log(data);
      window.alert(data['success']) 
     });
    return false; // stop <a> to send normal request
   });
  });
</script>

<form>
  <a href=# id="sender"><button>Send AJAX</button></a>
</form>

</div>"""

@app.route('/background_process_test')
@cross_origin(supports_credentials=True)
def background_process_test():
  print("Hello AJAX")
  return jsonify({'success': 'OK'})


if __name__ == "__main__":
  app.run(host='0.0.0.0', port=8000)

Notatki:

Stackoverflow Problem with Ajax and flask, what is the problem?

If you like it
Buy a Coffee