Search on blog:

Wyświetlanie w Pythonie najprostrzego okienka z komunikatem przy użyciu wxPython (wxWidgets)

Oto przykład wyświetlania w Pythonie najprostrzego okienka z komunikatem dzięki funkcji MessageBox dostępnej w wxPython (wxWidgets).

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import wx

app = wx.App()

wx.MessageBox('Hello World !!!', 'Nowa wiadomość')

​1. Dodanie biblioteki wxPython (import wx)

​2. Inicjalizacja wxPython poprzez przypisanie wx.App() do dowolnej zmiennej.
Zmienna ta nie będzie tutaj więcej potrzebna więc może mieć dowolną nazwę ale bez niej nie będzie działać.

​3. I już można wykorzystywać MessageBox dostępny w wxPython (wxWidgets) do wyświetlenia najprostrzego okienka z komunikatem.

If you like it
Buy a Coffee