Search on blog:

Substring w Pythonie

in

Sprawdza tylko czy podciąg znajduje się w przeszukiwanym tekscie (bez podawania jego pozycji).
Zwraca True lub False.

if "er" in "qwerty":
  print "znaleziono"
else:
  print "nie znaleziono"

find, rfind

Podaje pozycję pierwszego(find) lub ostatniego(rfind) wystąpienia podciągu w przeszukiwanym tekście.
Pozycja jest liczona od 0.
W razie nieznalezienia zwraca wartość mniejszą od zera (-1).

pozycja = "qwerty".find("er")
if pozycja >= 0 :
  print "znalezione na pozycji:", pozycja
else:
  print "nie znaleziono"

index, rindex

Podaje pozycję pierwszego(index) lub ostatniego(rindex) wystąpienia podciągu w przeszukiwanym tekście.
Pozycja jest liczona od 0.
W razie nieznalezienia wywołuje wyjątek ValueError.

try:
  pozycja = "qwerty".index("er")
  print "znalezione na pozycji:", pozycja
except:
  print "nie znaleziono"

startswith, endswith

(startswith = "starts with", endswith = "ends with")
Sprawdza czy podciąg znajduje się na początku(startswith) lub na końcu(endswith) przeszukiwanego tekstu.
Zwraca True lub False.

if "qwerty".startswith("er"):
  print "zaczyna się"
except:
  print "nie zaczyna się"

Można sprawdzać kilka podciągów jednocześnie ale nie daje odpowiedzi, który konkretnie z podciągów spełnia warunek.

if "qwerty".startswith( ("er","we", "qw") ):
  print "zaczyna się"
except:
  print "nie zaczyna się "

partition

Znajduje podciąg w tekscie i zwraca znaleziony podciag oraz to co było przed nim i za num w przeszukiwanym tekscie.

wynik = "qwerty".partition("er")

# wynik = ("qw","er","ty")

wynik = "qwerty".partition("xx")

# wynik = ("qwerty","","")

przed,znalezione,po = "qwerty".partition("er")

# przed = "qw"
# znalezione = "er"
# po = "ty"

if znalezione == "":
  print "nie znaleziono"
else:
  print "znaleziono"
  if przed == "":
    print "znaleziono na początku"
  if po == "":
    print "znaleziono na końcu"
If you like it
Buy a Coffee