Search on blog:

Sprawdzanie pod Linux rodzaju pamięci RAM.

[ Aktualizacja: 2019.02.15 ]

Oto kilka programów pozwalajacych sprawdzić pod Linux jakiego rodzaju kości pamięci RAM są zamontowane w komputerze.

Informacje te wymagają uprawnień administratora więc wszystkie przykłady wymagają sudo.

Programy te potrafią też podać informacje o innych podzespołach komputera ale to pomijam.

dmidecode

$ sudo dmidecode -t memory

$ sudo dmidecode --type memory

$ sudo dmidecode --type 17

Dla każdej kości pamięci jest wyświetlana osobna informacja w poniższej postaci.

Handle 0x000E, DMI type 17, 28 bytes
Memory Device
  Array Handle: 0x000D
  Error Information Handle: No Error
  Total Width: 64 bits
  Data Width: 64 bits
  Size: 4096 MB
  Form Factor: SODIMM
  Set: 1
  Locator: M1
  Bank Locator: Bank 0
  Type: DDR3
  Type Detail: Synchronous
  Speed: 1334 MT/s
  Manufacturer: 075D
  Serial Number: 00000000
  Asset Tag: 1628
  Part Number: GR1333S364L9/4G
  Rank: Unknown

Właściwie to podaje informacje dla wszystkich dostępnych banków/gniazd, do których można wstawić kości pamięci, więc jeśli jakiś bank nie jest obsadzony kościa to poda puste dane.

Z tego można dowiedzieć się między innymi

 • pojemność (4096 MB),
 • rodzaj (SODIMM),
 • typ (DDR3),
 • prędkośc (1334 MT/s),
 • numer partii (GR1333S364L9/4G) - pozwala to odszukać więcej informacji w internecie.

Używając innych wartości liczbowy dla --type można poznać informacje o innych elementach komputera.

Dla części z nich można używać nazw zamiast liczb: bios, system, baseboard, chassis, processor, memory, cache, connector, slot.

Instalacja: apt install dmidecode

lshw

$ sudo lshw -c memory

Część wyniku

 *-memory
    description: System Memory
    physical id: d
    slot: System board or motherboard
    size: 8GiB
   *-bank:0
     description: SODIMM DDR3 Synchronous 1334 MHz (0,7 ns)
     product: GR1333S364L9/4G
     vendor: Hitachi
     physical id: 0
     serial: 00000000
     slot: M1
     size: 4GiB
     width: 64 bits
     clock: 1334MHz (0.7ns)
   *-bank:1
     description: SODIMM DDR3 Synchronous 1334 MHz (0,7 ns)
     product: GR1333S364L9/4G
     vendor: Hitachi
     physical id: 1
     serial: 00000000
     slot: M2
     size: 4GiB
     width: 64 bits
     clock: 1334MHz (0.7ns)
   *-bank:2
     description: SODIMM DDR3 Synchronous [empty]
     physical id: 2
     slot: M3
   *-bank:3
     description: SODIMM DDR3 Synchronous [empty]
     physical id: 3
     slot: M4

Po doinstalowaniu lshw-gtk można wszystkie informacje przeglądać w okienku.

$ sudo lshw -X
lshw gtk

Instalacja: apt install lshw

Instalacja: apt install lshw-gtk

inxi

$ sudo inxi -m

Memory:  RAM: total: 7.65 GiB used: 3.27 GiB (42.7%)
      Array-1: capacity: 16 GiB slots: 4 EC: None
      Device-1: M1 size: 4 GiB speed: 1334 MT/s
      Device-2: M2 size: 4 GiB speed: 1334 MT/s
      Device-3: M3 size: No Module Installed
      Device-4: M4 size: No Module Installed

Instalacja: apt install inxi

URL: https://smxi.org/docs/inxi.htm

osquery

Narzędzie stworzone przez Facebook. Pozwala pobierać informacje o systemie za pomocą zapytań SQL.

Używając SELECT * FROM memory_devices; można zobaczyć wszystkie informacje o kościach pamięci ale ponieważ nie mieszczą się one w jednej linii więc wybrałem tylko część z nich.

Wykonanie zapytania w trybie interaktywnym.

$ sudo osquery

osquery> SELECT form_factor, size, memory_type, max_speed FROM memory_devices;

+-------------+------+-------------+-----------+
| form_factor | size | memory_type | max_speed |
+-------------+------+-------------+-----------+
| SODIMM   | 4096 | DDR3    | 1334   |
| SODIMM   | 4096 | DDR3    | 1334   |
| SODIMM   | 0  | DDR3    |      |
| SODIMM   | 0  | DDR3    |      |
+-------------+------+-------------+-----------+

osquery> exit

To samo bez uruchamiania trybu interaktywnego.

$ sudo osqueryi 'SELECT form_factor, size, memory_type, max_speed FROM memory_devices;'

+-------------+------+-------------+-----------+
| form_factor | size | memory_type | max_speed |
+-------------+------+-------------+-----------+
| SODIMM   | 4096 | DDR3    | 1334   |
| SODIMM   | 4096 | DDR3    | 1334   |
| SODIMM   | 0  | DDR3    |      |
| SODIMM   | 0  | DDR3    |      |
+-------------+------+-------------+-----------+

Wyniki można pobrać w różnuch postachaich - np. jako JSON.

$ sudo osqueryi --json 'SELECT form_factor, size, memory_type, max_speed FROM memory_devices;'

[
 {"form_factor":"SODIMM","max_speed":"1334","memory_type":"DDR3","size":"4096"},
 {"form_factor":"SODIMM","max_speed":"1334","memory_type":"DDR3","size":"4096"},
 {"form_factor":"SODIMM","max_speed":"","memory_type":"DDR3","size":"0"},
 {"form_factor":"SODIMM","max_speed":"","memory_type":"DDR3","size":"0"}
]

W zapytaniu można stosować WHERE (oraz inne elementy znane z SQL)

$ sudo osqueryi 'SELECT form_factor, size, memory_type, max_speed FROM memory_devices WHERE size > 0;'

+-------------+------+-------------+-----------+
| form_factor | size | memory_type | max_speed |
+-------------+------+-------------+-----------+
| SODIMM   | 4096 | DDR3    | 1334   |
| SODIMM   | 4096 | DDR3    | 1334   |
+-------------+------+-------------+-----------+

Instalacja: na stronie projektu jest dostępna paczka .deb. Jest też opisane jak dodać repozytorium aby potem instalować/aktualizować za pomocą apt

URL: https://osquery.io/

i-nex

Polski program (napisany w języku Gambas) przypominający CPU-Z spod Windows.

Wygląda, że od kilku lat nie jest rozwijany i nie ma paczek instalacyjnych pod nowsze wersje Linuxa więc nie wiem czy podaje aż tak dokładne dane jak poprzenie programy. Jest wciąż dostęp do kodu źródłowego i może komuś uda się to skompilować i sprawdzić co potrafi podać na temat pamięci RAM.

i-nex

URL: http://i-nex.linux.pl/ , https://github.com/i-nex/I-Nex

Inne

Jest jeszcze hwinfo oraz okienkowy hardinfo, które podają informację o podzespołach komputera ale co do kości pamięci to wygląda, że potrafią podać tylko całkowitą pojemność.

Korzystając z powyższych programów można dane pobrać też bezpośrednio do Pythona o czym w Jak sprawdzić rodzaj pamięci RAM pod Linux z użyciem Pythona

If you like it
Buy a Coffee