Search on blog:

Rysowanie danych na mapie w Pythonie

#!/usr/bin/env python
#-*- coding: utf-8 -*-

# rozwiazanie na problem ze znalezieniem modulu `basemap` na moim komputerze
import mpl_toolkits
mpl_toolkits.__path__.insert(0, '/usr/lib/pymodules/python2.7/mpl_toolkits')

# na podstawie: BaseMap example by geophysique.be - tutorial 01
# adres: http://www.geophysique.be/tutorials

from mpl_toolkits.basemap import Basemap
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# symbole: b=blue, g=green, r=red, o=okrag, s=square
# wspolrzedne miast na podstawie Wikipedii

miasta = {
  'Gdansk': {'pos': (54.36, 18.64), 'ilosc': 5, 'symbol': 'bo'},
  'Gliwice': {'pos': (50.31, 18.67), 'ilosc': 3, 'symbol': 'bo'},
  'Krakow': {'pos': (50.06, 19.96), 'ilosc': 10, 'symbol': 'bo'},
  'Lodz': {'pos': (51.77, 19.46), 'ilosc': 3, 'symbol': 'bo'},
  'Lublin': {'pos': (51.24, 22.57), 'ilosc': 5, 'symbol': 'bo'},
  'Poznan': {'pos': (52.4, 16.9), 'ilosc': 10, 'symbol': 'bo'},
  'Szczecin': {'pos': (53.43, 14.53), 'ilosc': 2, 'symbol': 'ro'},
  'Torun': {'pos': (52.9823, 18.6552), 'ilosc': 2, 'symbol': 'ro'},
  'Wroclaw': {'pos': (51.11, 17.03), 'ilosc': 10, 'symbol': 'bo'},
  'Zakopane': {'pos': (49.29, 19.96), 'ilosc': 2, 'symbol': 'ro'},
  'miasta!!!': {'pos': ( 1+(48.8+55.0)/2, 2.5+(13.8+24.4)/2 ), 'ilosc': 30, 'symbol': 'g*'},
}

# zakres mapy (Polska)
lat_min, lat_max = 48.8, 55.0
lon_min, lon_max = 13.8, 24.4

# wymiary rysunku
fig = plt.figure(figsize=(10.0, 9.0))

# marginesy
plt.subplots_adjust(left=0.10, right=0.90, top=0.90, bottom=0.10, wspace=0.15, hspace=0.05)

# tworzenie mapy dla Polski
m = Basemap(resolution='i', projection='merc', llcrnrlat=lat_min, urcrnrlat=lat_max, llcrnrlon=lon_min, urcrnrlon=lon_max)

# grubość granic i linii wybrzeży
m.drawcountries(linewidth=0.5)
m.drawcoastlines(linewidth=0.5)

# równoleżniki i południki
m.drawparallels(np.arange(lat_min, lat_max, 1.), labels=[1,0,0,0], color='black', dashes=[1,5], labelstyle='+/-', linewidth=0.2)
m.drawmeridians(np.arange(lon_min, lon_max, 1.), labels=[0,0,0,1], color='black', dashes=[1,5], labelstyle='+/-', linewidth=0.2)

# rysowanie danych
for nazwa, dane in miasta.items():
  # współrzędne w odwrotnej kolejności
  x, y = m(dane['pos'][1], dane['pos'][0])

  # narysowanie symbolu
  m.plot(x, y, dane['symbol'], markersize=dane['ilosc'])

  # wypisanie etykiety (z przesunięciem)
  plt.text(x+(dane['ilosc']*1000), y+(dane['ilosc']*1000), nazwa)

# tytul
plt.title("Rozklad Pythona na terenie Polski")

# i wyslanie na ekran
plt.show()
dane na mapie z użyciem pythona
If you like it
Buy a Coffee