Search on blog:

Różnice między Python2 i Python3

Moje źródła informacji o różnicach między Python 2.x i 3.x

If you like it
Buy a Coffee