Search on blog:

Python: Użycie pillow do stworzenia obrazku z miniaturkami w wierszach i kolumnach

Prosty skrypt, który bierze jako argument wzorzec typu path/*.jpg, ilośc wierszy, ilośc kolumn i tworzy siatkę z obrazkami (miniaturkami 100x100 pikseli)

Skrypt używa wzorca (zamiast nazwy katalogu) z funkcją glob.glob() aby pobrać nazwy plików, a następnie używa pillow aby wczytać obrazki, zmiejszyć je i wstawi na wynikowy obrazek jak miniturki w wierszach i kolumnach.

import sys
import glob
from PIL import Image

# for test only 
#sys.argv += ['images/dot-*.jpg', 2, 3]

# get arguments
pattern = sys.argv[1]
rows = int(sys.argv[2])
cols = int(sys.argv[3])

# get filenames
filenames = glob.glob(pattern)
#print(filenames)

# load images and resize them
images = [Image.open(name).resize((100, 100)) for name in filenames]

# output image for grid with thumbnails
new_image = Image.new('RGB', (cols*100, rows*100))

# paste thumbnails on output
i = 0
for y in range(rows):
  if i >= len(images):
    break
  y *= 100
  for x in range(cols):
    x *= 100
    img = images[i]
    new_image.paste(img, (x, y, x+100, y+100))
    print('paste:', x, y)
    i += 1

# save output
new_image.save('output.jpg')
If you like it
Buy a Coffee