Search on blog:

Socket: wysyłanie i odbieranie danych w tym samym czasie

Jedno gniazdo (socket) może wysyłać i odbierać w tym samym czasie ale jeden wątek musi tylko obierać dane a drugi tylko wysyłać dane. W ten sposób send() nie musi czekać na zakończenie recv() a recv() nie musi czekać na zakończenie send() więc nie blokują się wzajenie.

Bez użycia wątków było by to trudniejsze.

client.py

import socket
import threading
import sys

# --- functions ---

def recv_msg():
  while True:
    recv_msg = conn.recv(1024)
    if not recv_msg:
      sys.exit(0)
    recv_msg = recv_msg.decode()
    print(recv_msg)

def send_msg():
  while True:
    send_msg = input(str("Enter message: "))
    send_msg = send_msg.encode()
    conn.send(send_msg)
    print("message sent")

# --- main ---

host = socket.gethostname()
port = 8080

s = socket.socket()
s.bind((host, port))
s.listen(1)

print("Waiting for connections")
conn, addr = s.accept()

print("Client has connected")
conn.send("Welcome to the server".encode())

# thread has to start before other loop
t = threading.Thread(target=recv_msg)
t.start()

send_msg()

server.py

import socket
import threading
import sys

# --- functions ---

def recv_msg():
  while True:
    recv_msg = conn.recv(1024)
    if not recv_msg:
      sys.exit(0)
    recv_msg = recv_msg.decode()
    print(recv_msg)

def send_msg():
  while True:
    send_msg = input(str("Enter message: "))
    send_msg = send_msg.encode()
    conn.send(send_msg)
    print("message sent")

# --- main ---

host = socket.gethostname()
port = 8080

s = socket.socket()
s.bind((host, port))
s.listen(1)

print("Waiting for connections")
conn, addr = s.accept()

print("Client has connected")
conn.send("Welcome to the server".encode())

# thread has to start before other loop
t = threading.Thread(target=recv_msg)
t.start()

send_msg()
If you like it
Buy a Coffee