Search on blog:

Python: How to scrape bankier.pl with requests

It is example code to scrape it:

import requests
import datetime
import time

# https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=CDPROJEKT

def one_day(symbol):

  print('Symbol:', symbol)

  # jeden dzien
  url = f'https://www.bankier.pl/new-charts/get-data\
?symbol={symbol}\
&intraday=true\
&today=true\
&type=area\
&init=true'

  r = requests.get(url)
  data = r.json()

  print('keys:', data.keys())

  print('Intraday:', data['intraday'])

  #print('Volume:', data['volume'][0])
  #print('Interval:', data['interval'])

  # timestamp jest przesunięty o 2 ogdziu
  h2 = datetime.timedelta(hours=2)

  # timestamp jest podany w milisekundach 
  # więc trzeba podzielic przez 1000 by otrzymać timestamp dla "datetime"
  dt = datetime.datetime.fromtimestamp(data['today']/1000) - h2

  print('Data:', dt.strftime('%Y.%m.%d %H:%M:%S'))

  # pierwsze 3 notowania
  for ts, val in data['main'][:3]:
    dt = datetime.datetime.fromtimestamp(ts/1000) - h2
    print(dt.strftime(' %Y.%m.%d | %H:%M:%S |'), val)
  print(' ...')

  # ostatnie 3 notowania
  for ts, val in data['main'][-3:]:
    dt = datetime.datetime.fromtimestamp(ts/1000) - h2
    print(dt.strftime(' %Y.%m.%d | %H:%M:%S |'), val)

  minimal = data['main'][0][1]
  minimal_timestamp = data['main'][0][0]
  maximal = data['main'][0][1]
  maximal_timestamp = data['main'][0][0]

  for ts, val in data['main']:
    if val < minimal:
      minimal = val
      minimal_timestamp = ts
    elif val > maximal:
      maximal = val
      maximal_timestamp = ts

  dt1 = datetime.datetime.fromtimestamp(minimal_timestamp/1000) - h2
  print('min:', minimal, dt1.strftime('| %Y.%m.%d | %H:%M:%S |'))
  dt2 = datetime.datetime.fromtimestamp(maximal_timestamp/1000) - h2
  print('max:', maximal, dt2.strftime('| %Y.%m.%d | %H:%M:%S |'))

  dt = dt1 - dt2 + datetime.timedelta(hours=24)
  print('diff:', maximal - minimal, '(', dt.days, 'dni )')

def week(symbol):
  # tydzien
  url = f'https://www.bankier.pl/new-charts/get-data\
?symbol={symbol}\
&intraday=true\
&type=area'

  r = requests.get(url)
  data = r.json()

  print('keys:', data.keys())

def month(symbol):
  # miesiac
  url = f'https://www.bankier.pl/new-charts/get-data\
?date_from=1523232000000\
&date_to=1525824000000\
&symbol={symbol}\
&intraday=false\
&type=area'

#----------------------------------------------------------------------

symbol = '11BIT'
one_day(symbol)

symbol = 'CDPROJEKT'
one_day(symbol)
If you like it
Buy a Coffee