Search on blog:

Pillow: Jak rozdzielić i połączyć kanały w obrazku RGB używając Pythona

Można użyć split() in merge() aby działać z kanałami.

Można także użyć getchannel()

from PIL import Image

img = Image.open('images/image.jpg')

r,g,b = img.split()

#r = img.getchannel(0)
#g = img.getchannel(1)
#b = img.getchannel(2)

img = Image.merge('RGB', (r,g,b))

img.show()

Można także zamienić na numpy array i pracować z tablicą.

from PIL import Image
import numpy as np

img = Image.open('images/image.jpg')

arr = np.array(img)

r = arr[:,:,0]
g = arr[:,:,1]
b = arr[:,:,2]

arr[:,:,0] = r
arr[:,:,1] = g
arr[:,:,2] = b

img = Image.fromarray(arr)

img.show()

Minimalny przykład z wynikowym obrazkiem.

from PIL import Image
import numpy as np

img1 = Image.open('winter.jpg')
img2 = Image.open('spring.jpg')

r1,g1,b1 = img1.split()
r2,g2,b2 = img2.split()

new_img = Image.merge('RGB', (r1,g2,b2))

new_img.show()

new_img.save('output.jpg')

winter.jpg:

python pillow podzielenie i połaczenie kanałów RGB

spring.jpg

python pillow podzielenie i połaczenie kanałów RGB

output.jpg

python pillow podzielenie i połaczenie kanałów RGB
If you like it
Buy a Coffee