Search on blog:

Python: Jak wczytać niepoprawne dane JSON?

Jeśli masz niepoprawne dane JSON wtedy możesz spróbować użyć modułu dirtyjson

Dla przykładu wczytuje on - klucze słownkia bez " " (ale nie wartości słownika bez " "), - klucze/wartość słownika z ' ' zamiast " ", - słownik/listę with , za ostatnim elementem

Nie potrafi on wczytać pustego zbioru danych.

Przykład, który to pokazuje moduł w działaniu

import dirtyjson

data_string = """
{
  "place1":{
    region: "Europe",
    name: "Paris"
  },
  "place2" : {
    region: 'Europe',
    name: 'Berlin',
  }
}
"""

print('--- OK ----')

data = dirtyjson.loads(data_string)
print(data)
print(data['place1'])
print(data['place2'])

print('--- ERROR ----')

data = dirtyjson.loads('')
print(data)

Instalacja

$ pip install dirtyjson

Więcej w dokumentacji: dirtyjson

If you like it
Buy a Coffee